Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Nowelizacja ustawy o OZE bez konsultacji społecznych

   Powrót       18 lipca 2017       Energia   

Konfederacja Lewiatan apeluje o przełożenie prac nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o OZE do momentu, kiedy w posiedzeniu komisji ds. Energii i Skarbu Państwa będzie mogła uczestniczyć strona społeczna. To kolejny projekt ustawy energetycznej bez konsultacji społecznych.

Konfederacja Lewiatan właśnie opublikowała pozytywną ocenę rządowegoprojektu nowelizacji ustawy o OZE. Jedyne zasadnicze zastrzeżenie Rady OZE dotyczyło braku w projekcie propozycji rozwiązania problemu nadpodaży zielonych certyfikatów. Nadpodaż w wysokości ponad 20 TWh spowodowała spadek cen świadectw pochodzenia do poziomu 10 proc. opłaty zastępczej (31,56 zł/MWh vs. 303,3 zł/MWh), a więc poniżej poziomu bezpieczeństwa finansowego dużej części projektów OZE, na co wskazują zarówno inwestorzy, jak i kredytujące ich banki.

Strona społeczna nie bierze udziału w posiedzeniu

12 lipca pojawił się projekt poselski rozwiązania tego problemu. Już 18 lipca odbędzie się pierwsze czytanie projektu w Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania może odbyć się już nazajutrz, 19 lipca. Wszystko, niestety, odbywa się bez konsultacji społecznych i bez udziału strony społecznej w posiedzeniu z uwagi na nadzwyczajne regulacje Marszałka Sejmu.

- Projekt poselski jest niekorzystny dla branży OZE, ponieważ – wbrew twierdzeniom zawartym w jego uzasadnieniu - nie przyczyni się w żaden sposób do rozwiązania problemu nadpodaży rynkowej świadectw pochodzenia, wręcz przeciwnie, będzie miał negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną wielu inwestorów OZE – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Uzasadnienie projektu słusznie wskazuje na konieczność podniesienia obowiązku zakupu świadectw pochodzenia jako bezpośredniego narzędzia, które przyczyni się do zmniejszenia znacznej nadwyżki świadectw pochodzenia. Niestety, sam tekst nowelizacji takich zapisów nie uwzględnia.

Jedyny mechanizm, który wprowadza projekt, to powiązanie jednostkowej opłaty zastępczej z rynkowymi cenami świadectw. Spowoduje on oczywiście radykalne obniżenie wysokości opłaty zastępczej (do 33,18 zł/MWh w 2018 roku, jak przedstawiono w uzasadnieniu), jednakże bez zastosowania dodatkowych mechanizmów (jak wspominane podwyższenie obowiązku zakupu świadectw oraz tzw. aukcje migracyjne, pozwalające na przejście z systemu zielonych certyfikatów do nowego systemu wsparcia), problemu nadpodaży w racjonalnym okresie nie rozwiąże. Przynajmniej nie w okresie spłaty zadłużenia.

Wydaje się, że autorzy projektu nie uwzględnili także sytuacji sektora bankowego, który może mieć ogromne trudności z restrukturyzacją finansowania projektów opartych na długoterminowych umowach pomiędzy inwestorami i podmiotami zobowiązanymi (wśród których największe to spółki obrotu kontrolowane przez Skarb Państwa). W przypadku wejścia w życie przepisu wiążącego wysokość jednostkowej opłaty zastępczej z cenami zielonych certyfikatów, te długoterminowe umowy będą wymagać dostosowania do nowego stanu prawnego i konieczności ich renegocjowania. Sytuacja taka miałaby bezpośredni i negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną wielu inwestorów OZE.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

European Solar Charter podpisana. Unijne wsparcie dla sektora fotowoltaicznego (17 kwietnia 2024)Jak zapewnić lokalne korzyści z elektrowni wiatrowych? Głos z Konfederacji Lewiatan (16 kwietnia 2024)Projekt. Od lipca elastyczni prosumenci będą premiowani (11 kwietnia 2024)Magazyny i wsparcie dla wszystkich źródeł? MKiŚ o korekcie w cable poolingu (11 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony