Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.08.2022 19 sierpnia 2022

Sejm znowelizował ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

   Powrót       11 lutego 2022       Energia   
rekompensaty

System rekompensat dla sektorów energochłonnych wspiera konkurencyjność polskiego przemysłu energochłonnego. Dzięki przyjętej przez Sejm nowelizacji limit środków przeznaczony na wypłaty rekompensat w latach 2022-2031 wyniesie ponad 45 mld złotych, co stanowi wzrost o 30,7 mld złotych w stosunku do obowiązującej wcześniej ustawy.

Przygotowane w Ministerstwie Rozwoju i Technologii rozwiązania zostały przyjęte niemal jednomyślnie. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 454 posłów, przy zaledwie trzech głosach wstrzymujących się.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. Ma ona na celu przystosowanie do wytycznych systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru.

Nowe przepisy umożliwią uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na kolejny okres, tj. lata 2021-2030.

Rekompensaty wyrównują szansę krajowego przemysłu względem konkurentów działających poza UE, którzy nie podlegają konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2.

- Przemysł energochłonny jest szczególnie narażony na ryzyko przenoszenia produkcji do krajów spoza Unii Europejskiej. Ceny energii elektrycznej są tam niższe, ponieważ nie zawierają kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2. Zwiększone rekompensaty będą stanowić skuteczną ochronę przed przenoszeniem się firm poza UE, dla uniknięcia ostrzejszych norm – zaznacza Piotr Nowak, minister rozwoju i technologii.

Zmiany w systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych

Uchwalona nowelizacja przewiduje:

  • zmianę formuły obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty – zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, a tym samym rezygnację z dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji;
  • Aktualizację listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat do Nowych Wytycznych KE;
  • objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia;
  • wprowadzenie dodatkowych działań po stronie wnioskodawców, które mają na celu zmniejszanie emisyjności prowadzonej działalności;
  • możliwość zwiększenia poziomu rekompensat do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku, gdy poniesione koszty pośrednie  przekraczają 1,5 proc. wartości dodanej danego przedsiębiorstwa.

W projekcie nowelizacji przewidziano także przedłużenie terminu składania wniosków w roku 2022 do 30 kwietnia. Umożliwi to przedsiębiorcom zapoznanie się z nowymi zasadami i złożenie wniosków zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.

Obowiązujący dotychczas w Polsce system rekompensat dla przemysłu energochłonnego funkcjonował w oparciu o ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Susza w Europie – Lipiec 2022, raport Wspólnego Centrum Badawczego (05 sierpnia 2022)Innowacje w offshore poszukiwane, podobnie jak lokalni dostawcy (05 sierpnia 2022)Sektorowa Rama Kwalifikacji dla energetyki. Opublikowano projekt rozporządzenia (03 sierpnia 2022)Nowy termin zgłoszeń do II Ogólnopolskiego Konkursu dla JST na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd (29 lipca 2022)NIK: O rozwoju polskiego offshore mówi się od dwóch dekad… ale farm brak (29 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony