Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.03.2024 02 marca 2024

Nowi członkowie zespołu do przygotowania reformy procesu budowlanego

Zespół doradczy do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego powiększył się o nowych członków.

   Powrót       21 czerwca 2018       Planowanie przestrzenne   

Istniejący od 10 maja 2018 r. zespół ma za zadanie wsparcie Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie opracowania reformy procesu inwestycyjno-budowlanego, która będzie obejmować m.in. zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianę ustawy Prawo budowlane.

Zespół składa się z przedstawicieli środowisk uczestniczących w procesie kształtowania przestrzeni publicznej, w tym z urbanistów, architektów i deweloperów. Minister Jerzy Kwieciński, kierując się potrzebą zachowania multidyscyplinarności składu zespołu i wysokiego poziomu merytorycznego jego prac, zdecydował się powołać na członków również przedstawicieli środowiska inżynierów budownictwa. W jego imieniu 13 czerwca 2018 r. wiceminister Artur Soboń wręczył powołania Zbigniewowi Kledyńskiemu, Andrzejowi Falkowskiemu oraz Ryszardowi Trykosko.

Zbigniew Kledyński jest profesorem nauk technicznych. Specjalizuje się w budownictwie wodnym i w inżynierii wodnej. Jest nauczycielem akademickim na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, a także byłym dziekanem tego Wydziału. W latach 2012-2016 prorektor Politechniki Warszawskiej. Członek wielu towarzystw naukowych i technicznych, m.in. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (wieloletni przewodniczący Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych tego Komitetu), Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór POLCOLD. Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W latach 2002-2004 przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, a od 2010 r. wiceprezes Krajowej Rady PIIB i przewodniczący jej Komisji Prawno-Regulaminowej. Od 2017 r. przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Andrzej Falkowski jest inżynierem budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w branży. Jest zastępcą przewodniczącego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Przewodniczącym Zespołu Prawno-Regulaminowego Podlaskiej OIIB, a także jej przedstawicielem w pracach zespołu roboczego ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę, powołanego przez prezydenta Miasta Białegostoku. Od 2005 r. prowadzi działalność gospodarczą.

Ryszard Trykosko jest przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Poza działalnością zawodową jest członkiem m.in. Komitetu Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej, Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej oraz Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. R. Trykosko to również były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju. Obecnie pracuje jako doradca Zarządu grupy kapitałowej NDI S.A., zrzeszającej spółki z branży budownictwa, nieruchomości i energetyki.

Źródło: MIiR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Planowanie przestrzenne: know-how od ekspertów MRiT (27 lutego 2024)Lekkie i zrównoważone budownictwo szansą na sprostanie wyzwaniom klimatycznym i demograficznym (19 lutego 2024)Publiczne konsultacje naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania przestrzennego (09 lutego 2024)Jak wyjść z labiryntu reformy planowania przestrzennego? (06 lutego 2024)11 TW mocy odnawialnych w 2030 r. dla 1,5 st. C. Joint Research Centre kreśli scenariusze (25 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony