Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Planista przestrzenny ds. OZE wpd Polska sp.zo.o.
Zeroemisyjny biogaz oraz wysokosprawna kogeneracja energii dla przemysłu InnoEnergy

Nowy Zielony Ład – okręt flagowy UE wciąż zacumowany w porcie

a+a-    Powrót       06 grudnia 2019       Powietrze i klimat   

Europejski Zielony Ład stanowi potencjalnie pokoleniową okazję, by dokonać przełomowej zmiany i adekwatnie zareagować na liczne kryzysy środowiskowe, przed którymi stoi planeta. A wszystko to z bilionem euro na sprawiedliwą transformację.

Tymczasem wszyscy czekają na szczegóły, które już 11 grudnia br. powinny zostać ogłoszone.

Oto co wiemy na dziś: Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal) to projekt reform polityki klimatycznej Unii Europejskiej zaproponowany przez nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Najważniejszym celem jest uchwalenie wiążącego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Oznacza to, że do połowy wieku unijna gospodarka ma emitować tylko tyle gazów cieplarnianych, ile jest w stanie pochłonąć (na przykład przez lasy lub technologię przechwytywania emisji CO2).

Klimatyczne i pozaklimatyczne cele

Tym samym będą musiały również zmienić się cele krótkoterminowe – cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku obecnie wynosi 40 procent w porównaniu z poziomem w 1990 roku, ale planuje się jego zwiększenie do 50 lub 55 procent. Wiąże się to z konkretnymi zadaniami np. rozszerzeniem systemu ETS, czyli handlu zezwoleniami na emisję CO2 na kolejne obszary gospodarki, takie jak transport i budownictwo, przy jednoczesnym dążeniu do podwyżek cen węgla, co miałoby ograniczać jego zużycie ze względów ekonomicznych. Mówi się dodatkowo o wprowadzeniu tzw. podatku granicznego (ang. carbon border tax) oraz ograniczeniu darmowych pozwoleń na emisje dla lotnictwa.

Należy jednak pamiętać, że poza polityką stricte klimatyczną Zielony Ład to również propozycje dotyczące rolnictwa, ochrony bioróżnorodności, strategia zwalczania zanieczyszczeń czy gospodarka obiegu zamkniętego.

Europa neutralna klimatycznie?

Czy Europa stanie się przywódcą światowej gospodarki, tworząc gospodarkę o obiegu zamkniętym, budując ogólnoeuropejskie sieci energetyczne, w tym samym czasie rezygnując z węgla? Oto kluczowe pytania. Ambicje są wyraźnie określone: KE chciałaby, żeby jeszcze w grudniu wszystkie państwa członkowskie UE zobowiązały się do celu neutralności klimatycznej, aby Europa do 2050 r. stała się "pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem". Największe koszty takiej transformacji będą musiały ponieść kraje takie jak Polska, czyli uzależnione od węgla. Tu kołem ratunkowym ma być specjalne wsparcie w postaci Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapewniła, że wspólnym celem Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego będzie zmobilizowanie na jego rzecz w latach 2020-2027 funduszy rzędu 100 mld euro.

Komisarz ds. klimatu Frans Timmermans zwraca jednak uwagę, że Funduszu nie należy postrzegać jako narzędzia przeznaczonego wyłącznie dla regionów odchodzących od paliw kopalnych, ale należy postrzegać go jako tylko jeden z elementów szerszego mechanizmu. Generalnie Unia musi przeorientować wszystkie polityki, by pomóc zarówno regionom i miastom, jak i państwom członkowskim. Agnieszka Zygmunt z Polskiej Zielonej Sieci wskazuje, że Europejski Zielony Ład to proces, który dopiero się rozpoczyna, i można na niego wpłynąć ... a zarówno jego ostateczny kształt, jak i polski w nim udział będą zależały od zaangażowania w ten proces aktorów również innych niż rząd. - Słowem-klucz będzie więc partycypacja. Samorządowcy w regionach już przygotowują stosowne koncepcje - stwierdza Agnieszka Zygmunt.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Raport IJ: inwestycje w energetyce mogą zasilić polski PKB o 200-300 mld zł (20 lipca 2020)Niemiecki pomysł na przyszłość Europy, czyli jaki kierunek obierze Rada UE w kolejnym półroczu (06 lipca 2020)Platforma sprawiedliwej transformacji uruchomiona (30 czerwca 2020)Kulisy przygotowań do Sprawiedliwej Transformacji w Polsce (29 czerwca 2020)Kraje trójkąta węglowego potrzebują skoordynowanego planu na odchodzenie od węgla brunatnego (26 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony