Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzki Urząd Wojewódzki
Pożyczka Termomodernizacyjna dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych firmy Alior Bank

Klimat w ujęciu rządowym ciągle pozostaje tajemnicą

a+a-    Powrót       20 listopada 2019       Management   

W Dzienniku Ustaw zostały już opublikowane rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dotyczące podziału kompetencyjnego w resortach. Jednak wynika z nich, że ustalanie zakresu działania np. Ministerstwa Klimatu jest jeszcze w toku.

Z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wosia wynika, że to właśnie ministrowi Wosiowi powierza się prowadzenie prac związanych z przygotowaniem propozycji podziału spraw objętych działem administracji rządowej „środowisko” pomiędzy ten dział administracji rządowej a projektowany dział administracji rządowej „klimat”.

I dalej rozporządzenie uszczegóławia, że minister Woś:

  1. opracowuje i opiniuje projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych dotyczących wydzielenia z działu administracji rządowej „środowisko” spraw, które zostaną ujęte w zakresie spraw działu administracji rządowej „klimat”, z uwzględnieniem pozostawienia w dziale administracji rządowej „środowisko” w szczególności spraw związanych z geologią, leśnictwem, ochroną przyrody i polityki surowcowej państwa;
  2. opracowuje i opiniuje projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych dotyczących organizacji Ministerstwa Środowiska po wydzieleniu z niego spraw, które należeć będą do działu administracji rządowej „klimat”.

Co z tym OZE?

W obliczu wczorajszego expose premiera Mateusza Morawieckiego zasadne wydaje się pytanie, kto będzie odpowiadał za OZE? Minister Klimatu, Aktywów Państwowych czy Pełnomocnik ds. OZE? Z rozporządzenia określającego szczegółowy zakres działania Ministra Aktywów Państwowych, wynika, że kieruje następującymi działami administracji rządowej:

  1. energia;
  2. gospodarka złożami kopalin;

a także sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy Zielony Ład – okręt flagowy UE wciąż zacumowany w porcie (06 grudnia 2019)Poprawione Krajowe Plany na rzecz Energii i Klimatu nadal poniżej oczekiwań Brukseli (05 grudnia 2019)Czy powołanie Ministerstwa Klimatu oznacza zwrot w polityce klimatycznej rządu? (15 listopada 2019)Nowy projekt PEP2040 tylko pozornie bardziej ambitny (14 listopada 2019)Nowy rząd Morawieckiego: nowe resorty, nowi ministrowie (08 listopada 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony