Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

Klimat w ujęciu rządowym ciągle pozostaje tajemnicą

W Dzienniku Ustaw zostały już opublikowane rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dotyczące podziału kompetencyjnego w resortach. Jednak wynika z nich, że ustalanie zakresu działania np. Ministerstwa Klimatu jest jeszcze w toku.

   Powrót       20 listopada 2019       Zrównoważony rozwój   

Z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wosia wynika, że to właśnie ministrowi Wosiowi powierza się prowadzenie prac związanych z przygotowaniem propozycji podziału spraw objętych działem administracji rządowej „środowisko” pomiędzy ten dział administracji rządowej a projektowany dział administracji rządowej „klimat”.

I dalej rozporządzenie uszczegóławia, że minister Woś:

  1. opracowuje i opiniuje projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych dotyczących wydzielenia z działu administracji rządowej „środowisko” spraw, które zostaną ujęte w zakresie spraw działu administracji rządowej „klimat”, z uwzględnieniem pozostawienia w dziale administracji rządowej „środowisko” w szczególności spraw związanych z geologią, leśnictwem, ochroną przyrody i polityki surowcowej państwa;
  2. opracowuje i opiniuje projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych dotyczących organizacji Ministerstwa Środowiska po wydzieleniu z niego spraw, które należeć będą do działu administracji rządowej „klimat”.

Co z tym OZE?

W obliczu wczorajszego expose premiera Mateusza Morawieckiego zasadne wydaje się pytanie, kto będzie odpowiadał za OZE? Minister Klimatu, Aktywów Państwowych czy Pełnomocnik ds. OZE? Z rozporządzenia określającego szczegółowy zakres działania Ministra Aktywów Państwowych, wynika, że kieruje następującymi działami administracji rządowej:

  1. energia;
  2. gospodarka złożami kopalin;

a także sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Serbia uczy się od Polski, a dokładnie Wielkopolski Wschodniej (22 września 2023)Transformacja sprawiedliwa też dla gmin. Nowy raport Fundacji Instrat (19 września 2023)Jest nowy Krajowy Program Kolejowy (18 sierpnia 2023)Manifest 100 dni. Apel do komitetów wyborczych ws. działań kluczowych dla klimatu i środowiska (16 sierpnia 2023)Polska złożyła kolejne skargi do TSUE ws. pakietu FitFor55 (18 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony