Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2021 19 maja 2021

Nowy wzór rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki ZSEiE

   Powrót       26 marca 2021       Odpady   

Każde z państw UE zobowiązane jest do składania Komisji Europejskiej rocznych raportów dotyczących gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE). Szykują się zmiany w sprawie zakresu i wzoru tych rocznego raportu, panele fotowoltaiczne zostaną wyodrębnione do oddzielnej kategorii.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem(1) pojawił się w Rządowym Centrum Legislacji.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) sporządza i przekazuje Ministrowi Klimatu i Środowiska w terminie do 30 lipca każdego roku roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem w poprzednim roku kalendarzowym. Raport jest sporządzany na podstawie wzoru zawartego w ww. rozporządzeniu.

Czytaj: Elektrorecykling w Polsce i Europie – branża widzi niespójności w regulacjach prawnych

Jakie dane zawiera raport?

Zbiorcze dane zawarte w raporcie GIOŚ są podstawą do sporządzenia corocznej informacji do Komisji Europejskiej. Jej format określa decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2193 z dnia 17 grudnia 2019 r. określająca zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych oraz ustanawiającej formaty danych do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Panele PV w oddzielnej kategorii

Zgodnie z powyższą decyzją, dane te zgłasza się w podziale na grupy sprzętu (kategorie EEE) określone w załączniku III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. decyzji komisji, w przypadku kategorii 4 „sprzęt wielkogabarytowy” dane zgłasza się w ramach dwóch podkategorii, a mianowicie: „4a. sprzęt wielkogabarytowy, z wyłączeniem paneli fotowoltaicznych” oraz „4b. panele fotowoltaiczne”. Podziału takiego dokonano na potrzeby składania sprawozdań, jeżeli państwo członkowskie nie jest w stanie dokonać takiego rozróżnienia danych, wówczas podaje zbiorcze dane dla kategorii 4 sprzętu.

Obecnie w raporcie zbiorczym GIOŚ nie ma wyodrębnionej takiej kategorii. W nowym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie w tabelach z danymi, po grupie 4 sprzętu wielkogabarytowym: podgrupy „4a. sprzęt wielkogabarytowy, z wyłączeniem paneli fotowoltaicznych” oraz „4b. panele fotowoltaiczne”.

Czytaj: Cel Giga PV: Położyć kres dominacji chińskich firm na rynku ogniw fotowoltaicznych

Niepotrzebne konsultacje?

Z uwagi na fakt, że projekt rozporządzenia dotyczy jedynie przepływu informacji między GIOŚ a Ministrem Klimatu i Środowiska, a dane pozyskiwane są z Bazy Danych o Odpadach, której operatorem jest Instytut Ochrony Środowiska PIB, projekt rozporządzenia zostanie skierowany do opiniowania do GIOŚ oraz IOŚ. Nie zostanie ani skierowany do konsultacji publicznych ani doopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Czytaj: Nowelizacja ustawy o odpadach. Krajowa Administracja Skarbowa sprawdzi BDO

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Treść projektu dostępna jest tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345003/katalog/12774808#12774808

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Katowice: Już 8 maja do odebrania nasiona i kompost w zamian za elektrośmieci (05 maja 2021)Zużyte oświetlenie to doskonały materiał do recyklingu… o ile nie trafi do kuchennego kosza (28 grudnia 2020)W Warszawie elektroodpady wymienić będzie można na rośliny (18 czerwca 2020)Targi Zero Waste w tym roku w Hali Gwardii w Warszawie (05 marca 2020)Targi Zero Waste w kwietniu w Krakowie (12 lutego 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony