Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Nowe rozporządzenie ułatwi realizację obowiązku sprawozdawczości wytwórcom biogazu lub biometanu

   Powrót       17 października 2023       Energia   

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania wytwórcy energii w małej instalacji oraz sprawozdania wytwórcy biogazu lub biometanu.

Projekt rozporządzenia(1) został przygotowany w celu wykonania upoważnienia ustawowego znajdującego się w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. W najnowszej nowelizacji pojawiły się zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE w małej instalacji, a także działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu wyprodukowanego na potrzeby wytwarzania biometanu i w zakresie wytwarzania biometanu z biogazu.

Zgodnie z najnowszymi regulacjami wytwórcy energii w małych instalacjach oraz biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub wytwarzania biometanu z biogazu, mają obowiązek sprawozdawania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki szczegółowych informacji dotyczących odpowiednio ilości wytworzonej energii elektrycznej oraz sposobów wykorzystania wytworzonego biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub wytwarzania biometanu. W rozporządzeniu znajduje się wzór sprawozdania składanego do URE, który pozwoli na ujednolicenie składanych przez wytwórców sprawozdań, przyspieszy proces wypełniania obowiązku sprawozdawczego i pozwoli URE na szybkie i skoordynowane zarządzanie zebranymi informacjami.

W sprawozdaniu należy wskazać m.in. rodzaj paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej, zgodnie z kodem i nazwą paliwa, które jest tożsame z kodami stosowanymi w badaniach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego. Jak czytamy, uwzględnione będą następujące kody i nazwy paliw:

025     Biogaz ze składowisk odpadów,

026     Biogaz z oczyszczalni ścieków,

029     Biogaz rolniczy,

124     Biogaz z procesów termicznych,

027     Biogaz pozostały,

101     Biopaliwa stałe – drewno opałowe,

102     Biopaliwa stałe – gałęzie i wierzchołki drzew,

103     Biopaliwa stałe – pniaki,

104     Biopaliwa stałe – przemysłowe drewno okrągłe,

105     Biopaliwa stałe – kora,

106     Biopaliwa stałe – wióry, trociny, zrębki,

107     Biopaliwa stałe – drewno pokonsumpcyjne wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania energii,

108     Biopaliwa stałe – węgiel drzewny,

109     Biopaliwa stałe – pelety i brykiety drzewne,

138     Biopaliwa stałe – uprawy energetyczne z wyłączeniem surowców spożywczych i paszowych,

139     Biopaliwa stałe – uprawy energetyczne – surowce spożywcze i paszowe,

033     Biopaliwa stałe – odpady z rolnictwa,

131     Biopaliwa stałe – odpady zwierzęce,

083     Biopaliwa stałe – frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych,

084     Biopaliwa stałe – biomasa odpadowa pochodząca z przemysłu,

183     Biopaliwa stałe – osady ściekowe,

184     Biopaliwa stałe – ług powarzelny i olej talowy surowy,

046     Biopaliwa ciekłe (biopłyny) do celów energetycznych.

Wytwórcy po raz pierwszy złożą sprawozdania z wykorzystaniem wzorów określonych w projektowanym rozporządzeniu za pierwsze półrocze 2024 r.

Na łamach Teraz Środowisko informowaliśmy, że najnowsza nowelizacja ustawy o OZE, która weszła w życie 1 października 2023 r., wprowadza do polskiego prawa rejestr wytwórców w zakresie biogazu i biometanu. Przedsiębiorcy muszą składać stosowne wnioski.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12377854/katalog/13010995#13010

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami (26 lutego 2024)KE zaleca 90% redukcji emisji do 2040 r. MKiŚ mówi o małej przestrzeni do nowych zobowiązań (08 lutego 2024)Sukces dekarbonizacji gospodarki w Polsce wymaga magazynów ciepła i chłodu (19 stycznia 2024)Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przeciwko gazowej Ostrołęce C. Energa odpowiada (16 stycznia 2024)„Ryzyko inwestowania w gospodarkę odpadami jest ogromne” - gospodarka odpadami A.D. 2024 (16 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony