Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Mniejszy obowiązek umarzania zielonych certyfikatów, opublikowano rozporządzenie

   Powrót       18 sierpnia 2021       Energia   

W ub. tygodniu w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r. (treść rozporządzenia tutaj). Jego treść dotyczy przede wszystkim zmniejszenia obowiązku umarzania zielonych certyfikatów przez sprzedawców energii na 2022 r. Z dotychczasowych 19,5 proc. zmniejszy się on do 18,5 proc. Jak wpłynie to na ceny energii? - Koszty tych certyfikatów przekładają się na cenę końcową energii elektrycznej. Przy bardzo wysokich cenach energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii i wysokich obowiązkach umarzania zielonych certyfikatów znacząco rosną ceny dla klientów końcowych – komentuje Wojciech Prokop, pełnomocnik zarządu ds. sprzedaży w OZE-Biomar S.A. Mamy tu zatem ruch Ministerstwa służący stabilizacji cen energii. Taką też motywację przytacza się w komunikacie MKiŚ: „wskazany poziom obowiązku ma zapewnić utrzymanie stabilnych i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców uczestniczących w systemie świadectw pochodzenia”. Niższy obowiązek ma też ograniczyć koszty funkcjonowania tego systemu (ponoszone przez odbiorców końcowych, w tym odbiorców energochłonnych). Wojciech Prokop przywołuje tu analogię do roku 2018, gdy działania rządu (wówczas Ministra Energii) również były nakierowane na ograniczenie skali oczekiwanych wzrostów cen końcowych energii. Doraźnie zmniejszono wówczas stawkę akcyzy z 20 zł na 5 zł/MWh, by zniwelować gwałtowny wzrost cen energii. Doraźność ta trwa po dziś dzień.

Kurs zmian zostanie utrzymany

- Przyglądając się aktualnym notowaniom rocznych kontraktów na zakup energii elektrycznej z dostawą w roku 2022 na Towarowej Giełdzie Energii (TGE S.A.), widzimy, o ile więcej przedsiębiorcy i gospodarstwa domowe zapłacą w przyszłym roku za energię – stwierdza Prokop i odnosi się do wykresu (patrz ramka).

- Tylko w pierwszych siedmiu miesiącach 2021 r. ceny kontraktów na 2022 r. wzrosły o ponad 100 zł/MWh, osiągając 04 sierpnia br. poziom 357,51 zł/MWh (index BASE_Y-22 – cena netto, nie uwzględnia praw majątkowych i akcyzy) – wskazuje.

Ministerstwo podkreśla, że w latach 2020-2021 część podmiotów kończy swój udział w systemie świadectw pochodzenia (kończy się 15-letni okres wsparcia). Fakt ten, wraz z migracją istniejących instalacji do innych systemów wsparcia, zapowiada ograniczenie nadpodaży na rynku zielonych certyfikatów. - Pomimo ww. spadku, bieżąca nadpodaż jest jednak nadal bardzo wysoka (na poziomie rocznej produkcji energii elektrycznej w systemie zielonych certyfikatów), w związku z czym Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie kontynuować działania mające na celu dalsze ograniczenie tego zjawiska w sposób zrównoważony i stabilny dla wszystkich podmiotów - czytamy w komunikacie MKiŚ.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, obowiązek umarzania błękitnych certyfikatów nie ulegnie zmianie (pozostanie na poziomie 0,5 proc.). Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu, tj. 26 sierpnia br.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)Zielona Koalicja dla Zdrowia – jakie cele i strategia działania? (26 marca 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)Początki OZE w Polsce i stan gry w 2023 r. z perspektywy Sevivon (11 grudnia 2023)Rozporządzenie dotyczące zielonych certyfikatów w Dzienniku Ustaw (30 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony