Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Ochrona powietrza jednym z priorytetów w 2015 r.

Ochrona i poprawa jakości powietrza będzie jednym z głównych priorytetów resortu środowiska w br. - zapowiada minister środowiska Maciej Grabowski. W połowie lutego ministerstwo ma przedstawić do konsultacji Krajowy program ochrony powietrza.

   Powrót       21 stycznia 2015       Ryzyko środowiskowe   

Tegorocznymi priorytetami ministerstwa jest też zmiana Prawa wodnego, nowelizacja Prawa łowieckiego i dostosowanie polskich przepisów środowiskowych do wymogów unijnych.

Minister podkreślił, że w Polsce nadal nie radzimy sobie z problemem tzw. niskiej emisji związanym głównie z zanieczyszczeniami z przydomowych kotłowni, opalanych złej jakości węglem lub śmieciami. Problemem jest także emisja zanieczyszczeń pochodzących z transportu.

Najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie

Międzynarodowi eksperci i Najwyższa Izba Kontroli wskazywali ostatnio, że powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Szacuje się, że w naszym kraju w następstwie chorób wywoływanych przez zanieczyszczenia powietrza może przedwcześnie umierać nawet 45 tys. osób rocznie. Na świecie, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń atmosfery umiera ponad 3,5 mln ludzi.

Według informacji Europejskiej Agencji Środowiska aż 6 polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce europejskich metropolii z największą liczbą dni w roku, w których przekroczono dobowe dopuszczalne stężenie pyłów PM10 (pozostałe cztery miasta znajdują się są w Bułgarii). Najgorzej jest w Krakowie, gdzie limity były przekroczone przez 150 dni w roku. Nie lepiej jest w innych miejscowościach Małopolski czy na Śląsku, gdzie normy były przekroczone przez 126 dni w Nowym Sączu, 125 dni w Zabrzu i Gliwicach, 123 dni w Katowicach.

Podniesienia standardów jakości powietrza wymaga europejska dyrektywa CAFE.

"Wachlarz rozwiązań" dla samorządów

Grabowski wskazał, że obowiązujące w naszym kraju lokalne programy ochrony powietrza (jest ich kilkadziesiąt) nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Dlatego już w zeszłym roku poleciłem przygotowanie strategicznego dokumentu, który następnie miałby być przyjęty przez rząd w formie uchwały dla podkreślenia jego rangi - powiedział.

Wyjaśnił, że w dokumencie wyznaczone będą cele i kierunki działań pokazujące samorządom, jak skutecznie można walczyć z niską emisją. Pojawią się rozwiązania legislacyjne, organizacyjne jak i finansowe.

Minister dodał, że będzie to cały wachlarz rozwiązań. Jako przykład wskazał możliwość czasowego ograniczania ruchu samochodowego w gminach, czy też wyłączania ich części z takiego ruchu. Chodzi też o wsparcie, jakie gminy mogłyby uzyskać korzystając z bardziej ekologicznego paliwa do ogrzewania.

Problem z piecami

Zdaniem Grabowskiego na razie trudno jest ograniczyć używanie określonych paliw np. na obszarze gmin. Dotyczy to w szczególności węgla. Kraków wprowadził zakaz stosowania paliw stałych w przydomowych piecach, lecz Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił go twierdząc, że zgodnie z prawem taki zakaz nie jest możliwy. Gdyby bowiem zakazać palenia węglem w przydomowych piecach w Krakowie, takim zakazem trzeba by było też objąć miejscowe elektrociepłownie.

Pod koniec zeszłego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Kawka przeznaczył 160 mln zł na poprawę jakości powietrza w miastach. Dofinansowywana jest m.in. wymiana starych pieców na bardziej ekologiczne, czy instalacja kolektorów słonecznych. Grabowski nie wykluczył większego wsparcia. W nowej perspektywie finansowej UE na ochronę środowiska w tym na poprawę jakości powietrza będzie można pozyskać 3,5 mld euro.

Jedna rzeka - jeden gospodarz

Minister zwrócił uwagę, że kolejnym priorytetem jego resortu będzie też reforma gospodarki wodnej w Polsce. Zmieniać ona będzie sposób zarządzania wodami w kraju, wprowadzając - jak podkreślił - zasadę "jedna rzeka - jeden gospodarz". Obecnie mamy często do czynienia z podziałem kompetencji przy utrzymaniu infrastruktury wodnej. Różne instytucje odpowiadają za różne fragmenty rzeki - nurt czy wały, co jest problematyczne przy prowadzeniu polityki przeciwpowodziowej czy przy przeprowadzaniu inwestycji. W zależności od rangi rzeki, zarządzać nimi będą zarządy dorzecza (Odry i Wisły) lub marszałkowie województw. Inwestycjami i ich utrzymaniem mają się zająć zarządy dorzecza Wisły i zarząd dorzecza Odry, a administracją i planowaniem sześć urzędów gospodarki wodnej. Zlikwidowanych ma zostać obecnych osiem urzędów żeglugi śródlądowej i siedem regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Redukcja populacji dzika

Resort środowiska w tym roku będzie się też koncentrował na zmianie Prawa łowieckiego. Nowe przepisy zakładają m.in konsultacje z prywatnymi właścicielami gruntów podczas tworzenia obwodów łowieckich oraz podczas polowań na ich terenie. Trybunał Konstytucyjny na początku lipca ubr. wskazał, że obecne Prawo łowieckie w niewystarczający sposób uwzględnia prawa właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Nowela zwiększać będzie też nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim m.in. w zakresie wykonywania planów łowieckich. Ma to pozwolić na skuteczniejszą redukcję nadmiernej populacji dzika w Polsce.

Obecnie w Sejmie znajduje się podobny projekt nowelizacji opracowany przez posłów. Zdaniem ministra oba projekty powinny być dyskutowane jednocześnie. Według zapowiedzi resortu, propozycja rządowa trafi do niższej izby parlamentu najprawdopodobniej jeszcze w pierwszym kwartale br.

Minister dodał, że w tym roku jego resort zajmie się także dostosowaniem do przepisów unijnych polskiego ustawodawstwa w zakresie: pojazdów wycofywanych z użycia, substancji zubożających warstwę ozonową, obrotu drewnem egzotycznym, zużytego małego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w sprawie obrotu i handlu uprawnieniami do emisji. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kolejna rewizja Protokołu z Göteborga coraz bliżej (23 lutego 2024)Porozumienie Rady i PE ws. dyrektywy o jakości powietrza (21 lutego 2024)Polski Alarm Smogowy prezentuje 7 antysmogowych zadań dla rządu Donalda Tuska (08 lutego 2024)Próby osuszania dotknęły większości torfowisk w Polsce. Obraz sytuacji przed Światowym Dniem Mokradeł (31 stycznia 2024)200 tys. zeroemisyjnych samochodów ciężarowych w 2035 r.? PSPA o projekcie nowego programu wsparcia (29 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony