Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2022 29 stycznia 2022

Lepsza ochrona pracowników przed niebezpiecznymi chemikaliami. Osiągnięto wstępne porozumienie

   Powrót       20 grudnia 2021       Ryzyko   

Prezydencja Rady UE i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie co do aktualizacji dyrektywy o czynnikach rakotwórczych i mutagenach, która jest unijnym aktem mającym chronić pracowników przed ryzykiem narażenia na działanie substancji rakotwórczych i mutagennych.

Zgodnie z porozumieniem pracownicy skorzystają z większej ochrony dzięki ustaleniu dopuszczalnych wartości narażenia na związki akrylonitrylu i niklu oraz obniżeniu dopuszczalnych wartości dla benzenu. Rada i Parlament uzgodniły ponadto rozszerzenie zakresu dyrektywy o substancje reprotoksyczne, czyli chemikalia, które mogą działać szkodliwie na rozrodczość u ludzi.

- UE robi kolejny krok, by chronić pracowników przed substancjami, które mogą prowadzić do powstawania nowotworów lub innych chorób. Te nowe przepisy zmniejszą narażenie około miliona pracowników na rakotwórcze substancje chemiczne - mówi Janez Cigler Kralj, słoweński minister pracy, rodziny, spraw społecznych i równych szans.

Czytaj: Jak jesteśmy chronieni przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych? Wyniki kontroli NIK

Substancje reprotoksyczne

Na mocy porozumienia między Radą a Parlamentem substancje reprotoksyczne będą odtąd objęte dyrektywą o czynnikach rakotwórczych i mutagenach. (Dyrektywa zostanie przemianowana na dyrektywę o czynnikach rakotwórczych, mutagenach i substancjach reprotoksycznych.) W związku z tym wartości dopuszczalne dla 12 substancji reprotoksycznych regulowanych obecnie innym aktem prawa UE zostaną przeniesione do bardziej rygorystycznej dyrektywy o czynnikach rakotwórczych i mutagenach.

Niebezpieczne produkty lecznicze

Niebezpieczne produkty lecznicze to leki mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia pracowników służby zdrowia zajmujących się tymi lekami i podających je swoim pacjentom. Rada i Parlament Europejski chcą, by pracownicy, którzy mają do czynienia z lekami rakotwórczymi, mutagennymi lub działającymi szkodliwie na rozrodczość, otrzymali lepsze szkolenie w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z nimi. Apelują również do Komisji o wydanie wytycznych odnośnie do szkoleń, nadzoru i monitorowania.

Co dalej?

We wrześniu 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała czwartą aktualizację dyrektywy o czynnikach rakotwórczych i mutagenach. 25 listopada 2020 r. Rada uzgodniła swoje stanowisko. Osiągnięte 16 grudnia br. wstępne porozumienie zostanie teraz przeanalizowane w Radzie przez Komitet Stałych Przedstawicieli, który powinien je zatwierdzić. Formalne głosowania w Radzie i Parlamencie zostaną przeprowadzone później.

Kontekst

Według danych Komisji ponad milion pracowników jest narażonych na związki akrylonitrylu i niklu oraz benzen, a każdego roku w Unii Europejskiej 52 proc. zgonów związanych z wykonywaną pracą jest spowodowane chorobami nowotworowymi.

Czytaj: Będzie pierwszy poważny przegląd prawodawstwa ws. substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

Źródło: Rada UE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska Izba Przemysłu Chemicznego sygnatariuszem Deklaracji Poparcia dla Światowej Karty ICCA Responsible Care (18 stycznia 2022)Nowe rozporządzenie ws. odpadów medycznych i weterynaryjnych. Branża rozczarowana (16 grudnia 2021)Europosłowie proponują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa zabawek (10 grudnia 2021)II TECHCO Forum już w przyszłym tygodniu (18 listopada 2021)Gospodarka odpadami w polskich szpitalach daleka od praktyk innych państw (25 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony