Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Oczyszczalnie ścieków samowystarczalne energetycznie. Do 2045 r. obligatoryjnie?

   Powrót       18 października 2023       Woda   

Trwają negocjacje wokół zmiany dyrektywy ściekowej. W tym tygodniu swoje podejście ogólne wypracowała Rada Unii Europejskiej.

Założenia nowelizacji opisywaliśmy w artykule: Rewizja dyrektywy ws. ścieków komunalnych. Jakie zmiany proponuje KE? Zakładane zmiany są szerokie i mają m.in. objąć rozszerzoną odpowiedzialnością producentów branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Dokument jest traktowany jako jeden ze sztandarowych projektów unijnego planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. - Cele dyrektywy zostały rozszerzone zgodnie z propozycją Komisji, poza ochronę środowiska tak, aby obejmowały również ochronę zdrowia ludzi i redukcję emisji gazów cieplarnianych – czytamy w komunikacie Rady UE(1).

Rada chce objęcia przepisami dyrektywy wszystkich aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) od 1250 w górę. Schodzi zatem z obecnego progu 2000 RLM niżej. Aglomeracji takich miałby zatem dotyczyć obowiązek budowania systemów zbierania ścieków komunalnych. Termin realizacji obowiązku ma być dłuższy – do 2035 r. Rada przewiduje odstępstwa dla mniejszych aglomeracji i nowych państw członkowskich o krótszym stażu w UE (członkowie UE od 2004 r. mogą zyskać dodatkowych osiem lub dwanaście lat). Jeżeli zbudowanie systemu zbierania nie jest uzasadnione, wykonalne lub opłacalne, będzie możliwe wykorzystanie systemów indywidualnych.

W tekście wskazano także terminy na opracowanie zintegrowanego planu gospodarowania ściekami komunalnymi dla aglomeracji o RLM ponad 100 000 do 2035 r. oraz aglomeracji o RLM między 10 000 a 100 000 do 2040 r. Plany te mają być poddawane przeglądowi co najmniej raz na sześć lat.

Zaproponowano także wymóg oczyszczania trzeciego stopnia dla oczyszczalni powyżej 150 000 RLM do 2045 r. a dla zakładów o RLM powyżej 200 tys. – oczyszczanie czwartego stopnia do tego samego terminu.

Co więcej, państwa członkowskie wprowadziły do tekstu cel dotyczący neutralności energetycznej, zgodnie z którym do 2045 r. oczyszczalnie ścieków komunalnych będą musiały same produkować energię na własne potrzeby. - Energia ta może być produkowana na terenie oczyszczalni lub poza nią, a ze źródeł zewnętrznych nie można jej nabyć więcej niż 30% - czytamy w komunikacie Rady UE.

Ponadto propozycja Rady zakłada obowiązek monitorowania parametrów zdrowotnych w ściekach komunalnych (śledzenie obecności patogenów odpowiedzialnych za choroby i pandemie u ludzi, jak wirus SARS-CoV-2, wirus polio czy grypy).

Zaproponowane przepisy będą podlegały dalszym negocjacjom z Parlamentem Europejskim.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2023/10/16/council-adopts-position-on-new-rules-for-a-more-efficient-treatment-of-urban-wastewater/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami (26 lutego 2024)KE przyjmuje wstępne porozumienie ws. przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków (16 lutego 2024)RPO: Ludzi nie stać na obowiązkowe przyłączenie do kanalizacji (12 lutego 2024)Oczyszczalnie drenażowe jak bomba z opóźnionym zapłonem (09 lutego 2024)Wyrok NSA. Proces zatwierdzania taryf wodno-ściekowych (09 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony