Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2023 04 grudnia 2023

Ile odpadów wytwarza statystyczny Polak? Dane GUS za 2022 r.

W ubiegłym roku w Polsce statystyczny mieszkaniec wytworzył o 5 kg mniej odpadów niż w 2021 r. Jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów, to udział recyklingu pozostał na tym samym poziomie co w latach 2021-2020.

   Powrót       30 czerwca 2023       Odpady   

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informacje(1) na temat ochrony środowiska w Polsce w 2022 r. Jak wynika z danych, w ubiegłym roku zebranych zostało 13 420,3 tys. ton odpadów komunalnych, czyli o 1,9% mniej niż w 2021 r. (wówczas zebrano 13 673,6 tys. ton odpadów komunalnych).

Z gospodarstw domowych odebrano 11,6 mln ton odpadów, co stanowiło 86,3% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.

5 kg mniej na mieszkańca

Jak podano, na jednego mieszkańca kraju średnio przypadało 355 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza spadek o 5 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. To także mniej niż średnia unijna. Z danych Eurostat wynika, że statystyczny Europejczyk wytwarza rocznie około 530 kg odpadów komunalnych (dane za 2021 r., dane za 2022 r. poznamy w sierpniu br.)

Z danych GUS wynika ponadto, że w 2022 r. spośród zebranych odpadów komunalnych, 5,361 tys. ton stanowiły odpady odebrane lub zebrane w sposób selektywny, a 8 059,3 tys. ton odpady zmieszane.

Udział recyklingu na tym samym poziomie co w latach ubiegłych

Zebrane odpady komunalne w 2022 r. skierowane zostały do następujących procesów:

 • odzysk – 8 199,1 tys. ton (61,1%), w tym:
  • recykling – 3 585,4 tys. ton (26,7%),
  • biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) – 1 899,5 tys. ton (14,2%),
  • przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 2 714,1 tys. ton (20,2%),
  • unieszkodliwienie – 5 221,2 tys. ton (38,9%), w tym:
   • przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 113,0 tys. ton (0,8%),
   • przez składowanie – 5 108,2 tys. ton (38,1%).

Mimo, że w ubiegłym roku wytworzono mniej odpadów komunalnych, nie zmienił się procentowy udział procesów recyklingu w zagospodarowaniu odpadów komunalnych. W 2022 r. – jak podaje GUS – procesom recyklingu poddano 26,7% zebranych odpadów komunalnych, to prawie tyle samo co w 2021 r. i w 2020 r., kiedy to procesom recyklingu poddano kolejno 26,9% i 26,7%.

Czytaj też: Samorządy vs. recykling. Gminy nie podołały, więc sypią się kary pieniężne

2300 PSZOKów i 1325 przedsiębiorstw

GUS podaje, że w ubiegłym roku w Polsce funkcjonowało 2 301 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyło 1 325 przedsiębiorstw.

Ponadto na koniec ubiegłego roku w kraju funkcjonowało 259 składowisk przyjmujących odpady komunalne, które łącznie zajmowały powierzchnię 1 624 ha. - 92% z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu odzyskano ok. 111 162 tys. MJ energii cieplnej oraz ok. 102 487 tys. kWh energii elektrycznej. W 2022 r. zamkniętych zostało 11 składowisk o łącznej powierzchni ok. 45,3 ha - podaje GUS.

W kwestii nielegalnych odpadów warto wspomnieć, że w ciągu 2022 roku w Polsce „zlikwidowano 10 714 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 25 tys. ton odpadów komunalnych”. - Na koniec 2022 r. odnotowano istnienie 2 217 dzikich wysypisk – dodano.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Źródło danych GUS: Ochrona środowiska w 2022 roku:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-w-2022-roku,12,6.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kontynuujmy budowę ITPOK-ów – organizacje komunalne apelują do NFOŚiGW (16 listopada 2023)Sprzątnijmy odpady z grobów. Segregacja i ponowne użycie w Dzień Wszystkich Świętych (02 listopada 2023)Jarocin ze zmodernizowanym centrum recyklingu (30 października 2023)Nowe zasady monitorowania i raportowania emisji. Dotyczą spalarni, biomasy i biogazu (27 października 2023)Termiczne przekształcanie odpadów przemysłowych niebezpiecznych i medycznych a społeczna akceptacja (27 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony