Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Service Department Director VEOLIA WATER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
Dozownik dwutlenku węgla do oczka wodnego lub stawu kąpielowego firmy Hydroidea

Opiniowanie wykazu substancji priorytetowych w toku

a+a-    Powrót       10 sierpnia 2018       Woda   

Jedną z licznych konsekwencji ustanowienia w ubiegłym roku nowego Prawa wodnego jest aktualizacja rozporządzeń. Ostatnio Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajęło się więc wykazem substancji priorytetowych. Projekt przeszedł już konsultacje publiczne, teraz trwa jego opiniowanie(1).

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt nie wprowadza dodatkowych regulacji w stosunku do rozporządzenia z dnia 6 maja 2016 r. (Dz. U. poz. 681) w sprawie wykazu substancji priorytetowych. Wykaz rzeczywiście nie różni się od zawartego w poprzednim(2), jeszcze obowiązującym rozporządzeniu. Za substancje priorytetowe uznano 45 związków chemicznych, przy czym 21 substancji sklasyfikowano jako priorytetowe substancje niebezpieczne(3) (m.in. kadm, rtęć i ich związki, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, heksabromocyklododekany, dioksyny czy dikofol).

Projekt jest ważny m.in. dla podmiotów objętych regulacją dotyczącą ustanawiania stref ochronnych ujęć wody (ok. 1800 podmiotów). Wykaz substancji priorytetowych wpłynie na obowiązki tych jednostek w zakresie monitoringu wód. Inną istotną grupą są użytkownicy pozwoleń wodno-prawnych (200 tys. użytkowników), gdyż wykaz wpływa na uzyskanie pozwoleń.

Regulacja ma umocowanie bezpośrednio w dyrektywie z 2013 roku wprowadzającej zmiany w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. Ma służyć realizacji działań, które przyczynią się do osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu chemicznego wód i ekosystemów od wód zależnych, w świetle przepisów ramowej dyrektywy wodnej.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelny, specjalista ds. ochrony środowiska

Przypisy

1/ Projekt został przesłany m.in. do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, WWF Polska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Treść projektu rozporządzenia dostępna jest tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314500/katalog/12525214#12525214
2/ Treść poprzedniego rozporządzenia dostępna tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/aneks-z-dnia-21-07-2016-dz.u.-2016-poz.-1187-1360.html
3/ Substancje niebezpieczne oznaczają substancje lub grupy substancji, które są toksyczne, trwałe i podatne na bioakumulację, oraz inne substancje lub grupy substancji, których poziom osiąga stan niepokojący.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o żegludze śródlądowej (14 sierpnia 2018)Nowelizacja Prawa wodnego ograniczająca biurokrację do podpisu prezydenta (27 lipca 2018)Prezydent podpisał nowelizację specustawy o przekopie Mierzei Wiślanej (19 lipca 2018)Kołobrzeg stolicą ekologii i gospodarki o obiegu zamkniętym (04 lipca 2018)Komisja sejmowa za reformą urzędów żeglugi śródlądowej (03 lipca 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony