Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2022 19 maja 2022

Sześcioro oskarżonych ws. tzw. zamku w Stobnicy

   Powrót       05 stycznia 2021       Planowanie przestrzenne   

Akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom, związanym z budową tzw. zamku w Stobnicy (woj. wielkopolskie) skierowała do sądu Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Oskarżeni, urzędnicy i przedstawiciele firmy budującej w Stobnicy nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.

W lipcu zarzuty m.in. poświadczenia nieprawdy, niedopełniania obowiązków oraz prowadzenia budowy zagrażającej środowisku i prowadzeniu jej wbrew przepisom usłyszało siedem osób.

Rzecznik prokuratury prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował PAP w ubiegłym tygodniu, że do Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu skierowany został akt oskarżenia przeciwko osobom, "których działania mają związek z realizacją nielegalnej inwestycji polegającej na prowadzeniu budowy obiektu mieszkalnego i gospodarczego na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka". Aktem oskarżenia objęto sześć osób. Wobec siódmej, z uwagi na jej śmierć, prokurator umorzył postępowanie w zakresie stawianych jej zarzutów.

Wśród oskarżonych są reprezentujący spółkę prowadzącą inwestycję Paweł N. i Dymitr N. - Dymitra N. oskarżono o realizowanie wbrew zakazowi inwestycji budowlanej na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków w ramach sieci Natura 2000. Prokurator oskarżył Pawła N. o popełnienie dwóch przestępstw, tj. użycia poświadczającego nieprawdę dokumentu, wykazując nierzetelne dane dotyczące powierzchni planowanej do przekształcenia w związku z realizacją przedsięwzięcia budowlanego poprzez zaniżenie wielkości powierzchni terenu oraz złożenia fałszywego oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - podał prok. Wawrzyniak. Paweł N. został także oskarżony o prowadzenie działalności zagrażającej środowisku.

Według prokuratora, Waldemar S. jako architekt i główny projektant, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę w dokumencie poprzez podanie nierzetelnych danych dotyczących wielkości powierzchni planowanej do przekształcenia i udzielił w ten sposób pomocy Pawłowi N. do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.

Prokuratura oskarżyła również pełniącą funkcję inspektora nadzoru budowlanego w Obornikach Iwonę P. o dwukrotne nadużycie uprawnień poprzez zaniechanie podjęcia i wdrożenia do wykonania decyzji dotyczącej wstrzymania budowy w Stobnicy i poświadczenie nieprawdy w protokole przeprowadzonej kontroli.

- Marek J. i Bernadeta G. – funkcjonariusze Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Obornikach oskarżeni zostali o niedopełnienie obowiązków służbowych poprzez nierzetelną weryfikację przedłożonych przez inwestora dokumentów, doprowadzając do wydania decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na budowę obiektu płożonego w Stobnicy i działając na szkodę interesu publicznego - podał rzecznik.

Prokurator w toku postępowania przygotowawczego zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 10 do 200 tys. zł. oraz zakazów opuszczania kraju i kontaktowania się ze sobą. Podejrzani będący funkcjonariuszami publicznymi zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. Zabezpieczono również mienie w kwocie prawie 100 tys. zł. Rzecznik podał, że żadna z osób nie przyznała się do zarzucanych jej przestępstw.

Czytaj: Odwołanie wojewody wielkopolskiego w związku z tzw. zamkiem w Stobnicy

Jakie kary?

Za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi kara do 8 lat więzienia. Przestępstwo niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego zagrożone jest karą więzienia do lat 3. Prowadzenie działalności zagrażającej środowisku podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

UMP podtrzymuje negatywną opinię ws. projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (16 maja 2022)Konferencja pt. „Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów” już w tym tygodniu w Gdańsku (10 maja 2022)EEA o betonozie europejskich miast. Ile gruntów odebrano naturze? (09 maja 2022)Projekt noweli ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Co na ten temat sądzą przedstawiciele samorządów? (06 maja 2022)Konsultacje nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (28 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony