Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.02.2024 29 lutego 2024

PE: 55 proc. odpadów komunalnych do recyklingu

   Powrót       19 kwietnia 2018       Odpady   

Do 2025 roku co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw powinno być poddawanych recyklingowi - zdecydowali w środę europosłowie. Dziś jest to ok. 44 proc. Nowe przepisy zakładają, że do 2030 roku cel ten wzrośnie do 60 proc., a do 2035 roku - do 65 proc.

Recykling 70 proc. opakowań do 2030 r.

Nowe regulacje dotyczą również konkretnych odpadów, np. opakowań. Europosłowie poparli przepisy, zgodnie z którymi do 2025 roku recyklingowi będzie trzeba poddawać 65 proc. materiałów opakowaniowych, a do 2030 roku - 70 proc. Odrębne cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno.

Zmniejszenia ilości wyrzucanego jedzenia o 50 proc.

Regulacje zakładają też, że państwa członkowskie powinny zmierzać do zmniejszenia ilości wyrzucanego jedzenia o 30 proc. do 2025 roku i o 50 proc. - do 2030 roku. Europosłowie podkreślają, że aby zapobiec marnotrawstwu żywności, państwa członkowskie powinny zachęcać do zbierania niesprzedanych produktów żywnościowych i ich bezpiecznej redystrybucji. Posłowie twierdzą, że należy również zwiększyć u konsumentów świadomość znaczenia umieszczanych na etykietach informacji o terminie przydatności do spożycia.

Przyjęte propozycje ustawodawcze dotyczące tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym. Zakłada ona zmniejszenie do minimum produkcji odpadów oraz ponowne wykorzystywanie, naprawę, odnawianie oraz recykling istniejących już materiałów i produktów.

Poparte przez Parlament przepisy przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym UE muszą zostać formalnie przyjęte przez kraje członkowskie w ramach Rady UE.

Więcej informacji na stronie Parlamentu Europejskiego(1).

Z Strasburga Łukasz Osiński (PAP)

Przypisy

1/ Głosowanie PE odbyło się w środę. Więcej informacji o nowych przepisach tutaj:
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180411IPR01518/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-wiecej-recyklingu-i-ograniczanie-wysypisk

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zakaz czy ekomodulacja? Dwugłos w sprawie jednorazowych opakowań z papieru (27 lutego 2024)Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami (26 lutego 2024)Ulga na zrównoważony rozwój (23 lutego 2024)Świat polubił systemy kaucyjne. Przegląd globalnych nastrojów z ostatniego dwudziestolecia (20 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony