Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

Pierwsza flota do gaszenia pożarów lasów z powietrza na nadchodzący sezon w ramach rescEU

   Powrót       24 maja 2019       Ryzyko   

Jako element przygotowań na ryzyko pożarów lasów w nadchodzącym sezonie letnim Komisja Europejska uruchomiła we wtorek pierwszą flotę powietrzną do walki z klęskami żywiołowymi w ramach nowego systemu rescEU. W początkowym okresie flota rescEU będzie się składała wstępnie z siedmiu samolotów gaśniczych i sześciu śmigłowców, ale Komisja współpracuje z uczestniczącymi krajami, by zwiększyć tę flotę w najbliższych tygodniach.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker oświadczył: RescEU to konkretna odpowiedź, odpowiedź Europy, która ma pomóc wielu obywatelom UE dotkniętym klęskami żywiołowymi. Jako Europejczycy byliśmy wszyscy w szoku, widząc, jak wiele osób straciło w ostatnich latach życie na skutek pożarów lasów zbierających żniwo od Portugalii aż po Grecję. Europejska solidarność musi polegać na ochronie obywateli i wzajemnej pomocy w trudnych czasach. RescEU oferuje praktyczne rozwiązania i jest namacalnym wyrazem europejskiej solidarności.

Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides dodał: Przy pożarach lasów decydują ułamki sekund. UE i jej państwa członkowskie połączyły swoje siły i urzeczywistniły rescEU w praktyce, aby ratować ludzkie życie i chronić obywateli. Dzięki rescEU dysponujemy dodatkową siecią bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Jestem bardzo dumny z tego, że nasza europejska flota do gaszenia pożarów lasów stanie się tego lata rzeczywistością. Chciałbym podziękować wszystkim uczestniczącym państwom, które przyczyniły się do powstania tej floty – dzięki temu jesteśmy przygotowani w najlepszy możliwy sposób na tegoroczny sezon pożarów.

Dlaczego utworzono rescEU?

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności był do tej pory oparty na systemie, w ramach którego UE koordynuje dobrowolne działania uczestniczących państw na rzecz państwa, które wystąpiło o pomoc. Oferty pomocy są koordynowane w europejskim Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego, które mieści się w Brukseli. Ekstremalne warunki pogodowe i pojawiające się nowe zagrożenia, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, spowodowały, że zdolności państw członkowskich do udzielania sobie wzajemnie pomocy osiągnęły swój maksymalny pułap, szczególnie w przypadkach, gdy ten sam rodzaj klęski żywiołowej nawiedza kilka państw członkowskich jednocześnie. W takich przypadkach, gdy odpowiednie środki są ograniczone lub niedostępne, UE nie posiadała rezerw zasobów pozwalających wspierać państwa członkowskie znajdujące się w potrzebie.

Zasoby floty

Już pięć państw członkowskich UE, które w ostatnich latach często borykały się z pożarami lasów, oddało swoje samoloty i helikoptery do dyspozycji wstępnej floty rescEU na 2019 r. Na początek flota ta będzie się składała z: dwóch samolotów z Chorwacji, jednego samolotu z Francji, dwóch samolotów z Włoch, dwóch samolotów z Hiszpanii i sześciu helikopterów ze Szwecji.

Środki przygotowawcze i monitorujące na nadchodzący sezon pożarów lasów

By jak najlepiej przygotować się na sezon pożarów lasów, Komisja Europejska oprócz utworzenia floty rescEU wzmacnia swoje zdolności w zakresie monitorowania i koordynacji.

  • Latem do Unijnego Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (Emergency Response Coordination Centre, ERCC) działającego 24 godziny na dobę dołączy zespół wsparcia przeciwpożarowego z udziałem ekspertów z państw członkowskich.
  • W okresie letnim ERCC będzie organizowało regularne wideokonferencje z państwami członkowskimi w celu wymiany informacji na temat zagrożenia pożarowego w całej Europie.
  • Do mapowania pożarów lasów będzie wykorzystywany system satelitarny unijnego programu Copernicus.
  • W ramach przygotowań na nadchodzący sezon pożarów lasów wszystkie państwa członkowskie UE oraz kraje partnerskie wzięły udział w dorocznym spotkaniu poświęconym temu problemowi, które odbyło się w Brukseli.
  • W minionych miesiącach przeprowadzono szereg ćwiczeń polowych w zakresie gaszenia pożarów lasów. Były wśród nich m.in. ćwiczenia MODEX w dziedzinie ochrony ludności i zwalczania pożarów lasów, które odbyły się w dniach 7–10 kwietnia 2019 r. na wyspie Cres (Chorwacja) z udziałem ekspertów i zespołów ratunkowych z różnych państw UE. Kolejne ćwiczenia odbyły się w Splicie (Chorwacja) oraz Aix-en-Provence (Francja).

Celem długoterminowym jest dodanie kolejnych zdolności i zasobów i tym samym dalsze wzmocnienie rezerwy rescEU.

Europę nawiedziły w ostatnich latach poważne klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka: pożary lasów, powodzie, huragany i trzęsienia ziemi, w których w 2018 r. śmierć poniosło ponad 100 osób. Aby obywatele będący w potrzebie byli lepiej chronieni, kolektywna zdolność Unii zarówno do zapobiegania katastrofom, które nawiedzają nasze społeczeństwa, jak i przygotowania się i reagowania na te katastrofy, jest od teraz dzięki systemowi rescEU znacznie wzmocniona.

Źródło: Komisja Europejska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

IBL: Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach w 12 województwach (08 czerwca 2021)Pożar magazynu opon w Lubrzy (02 czerwca 2021)Ugaszono pożar w sortowni odpadów w Poznaniu (27 maja 2021)7 mln złotych za uprzątnięcie pogorzeliska w Nowinach (31 marca 2021)Dostępne nowe wytyczne w zakresie zapobiegania pożarom lasów (23 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony