Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Pierwsza umowa o dofinansowanie w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu podpisana

   Powrót       20 maja 2024       Planowanie przestrzenne   

Siedlce podpisały umowę na inwestycje w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu. Miasto otrzyma blisko 6 mln zł dofinansowania do projektu budowy zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej i oświatowej. To pierwsza umowa podpisana w ramach działania 2.2 Adaptacja miast do zmian klimatu w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Nabór skierowany był do miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (o liczbie mieszkańców wyższej niż 20 tys., ale nieprzekraczającej 100 tys.) oraz do miast: Mława, Siedlce i Suwałki jako miast subregionalnych z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych. W naborze mogły też składać wnioski miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej. Pierwszy nabór prowadzony był w trybie konkurencyjnym od 31 lipca do 31 października 2023 roku.

Siedlce z pierwszą umową

Do dofinansowania wybrano 12 projektów na łączną kwotę 176,6 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) to 136,2 mln zł.

Pierwszym miastem, które podpisało umowę o dofinansowanie są Siedlce, które otrzymają blisko 6 mln zł na budowę zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej i oświatowej.

Do wybudowanych zbiorników będzie zbierana woda z dachów szkół, a także z boisk, chodników i ciągów komunikacyjnych. Projekt zakłada też zazielenienie terenów wokół placówek oświatowych. Aby zredukować szybkość odpływu wód przewidziano zastosowanie muld chłonnych. Wokół planowanych nasadzeń zieleni wykonane zostanie łagodne obniżenie terenu wraz z częściową wymianą gruntu na bardziej chłonny i przytrzymujący wody opadowe. Rozwiązania takie pozwolą retencjonować wody i zagospodarować je na własnym terenie. Projekt wpłynie na poprawę mikroklimatu i bilansu wodnego na terenie obiektów. Zbiorniki umożliwią zatrzymanie części wód opadowych i roztopowych, co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka powodziowego na terenie miasta. Zebrana woda będzie wykorzystywana do utrzymania zieleni wokół placówek i zieleni miejskiej, a także do mycia ulic. Całkowita wartość projektu to blisko 7,1 mln złotych.

W najbliższym czasie zawarte zostaną także pozostałe umowy z beneficjentami projektów wybranych do dofinansowania.

Czytaj też: 90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br.

Drugi nabór projektów

Łącznie na działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu w programie FEPW zaplanowano 255 mln EUR. Już w we wrześniu br. rozpocznie się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie.

Projekty pomogą zwiększyć odporność miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Wsparciem zostaną objęte inwestycje związane z zieloną i niebieską infrastrukturą np. budowa parków, ogrodów, łąk miejskich, połączeń między terenami zielonymi, miejskich zbiorników wodnych, udrożenienie przepływu kanałów czy miejskich rzek.

Wcześniej, bo już 5-7 czerwca br., w Lublinie odbędzie się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące dobrego przygotowania projektów.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz regionalnym mazowieckim (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów).

Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 2,64 mld euro.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niemal 250 mln zł na termomodernizację. Dolnośląskie (31 maja 2024)Ruszył nabór wniosków na zadania związane z transformacją pogórniczych obszarów Małopolski Zachodniej (05 lutego 2024)Inauguracja działalności Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji (11 sierpnia 2023)Nowe wytyczne dot. zapewnienia odporności przyszłych projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu (02 sierpnia 2021)Wielkopolska Wschodnia przeciera szlaki i wstępuje do Powering Past Coal Alliance (25 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony