Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Konsultacje nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Szczegóły długo oczekiwanej reformy planowania przestrzennego ujrzały światło dziennie. MRiT przekazało projekt ustawy w tym zakresie do konsultacji. Wśród proponowanych zmian m.in. utworzenie Rejestru Urbanistycznego.

   Powrót       28 kwietnia 2022       Planowanie przestrzenne   
planowanie przestrzenne

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekt(1) ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu: UD369). Tym samym rozpoczęły się konsultacje projektu. Uwagi i opinie przesyłać można w terminie 21 dni od dnia opublikowania projektu ustawy na adres poczty elektronicznej: reforma.planowania@mrit.gov.pl.

O założeniach projektu pisaliśmy także w artykule pt. Reforma planowania przestrzennego w wykazie prac RM.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, przygotowany projekt realizuje reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego zapisaną w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. - Zaproponowane zmiany mają na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych. Jak wynika z danych prawie 1/3 planów miejscowych jest procedowana ponad 3 lata - dodano.

Nowe narzędzia planistyczne

Nowe rozwiązania objąć mają m.in. wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego – planu ogólnego oraz wprowadzenie nowego aktu planowania przestrzennego – zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI).

Instrument planu ogólnego uchwalany będzie obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego. Stanowić będzie on schemat zagospodarowania przestrzeni, a jego ustalenia mają być wiążące zarówno dla planów miejscowych - w tym ZPI, jak i decyzji o warunkach zabudowy (WZ). - Normy zawarte w planie ogólnym będą miały na celu wskazanie ram, w jakich ma się mieścić docelowe zagospodarowanie przestrzeni i będą stanowić wytyczne dla szczegółowych działań projektowych na kolejnych etapach procesu planistycznego, niezależnie od formy prawnej jakie te działania przyjmą – wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR). Natomiast ZPI, będący formą planu miejscowego, zastąpić ma rozwiązania tzw. specustawy mieszkaniowej. Plan ten uchwalany będzie „przez radę gminy na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy urbanistycznej, określającej zasady i warunki realizacji inwestycji oraz zobowiązania stron”. - Nadanie ZPI rangi planu miejscowego zwiększy udział mieszkańców w postępowaniu i uporządkuje zasady lokalizacji, wprowadzając warunek zgodności z planem ogólnym, jak przy każdym planie miejscowym – czytamy dalej.

Czytaj też: Cena chaosu przestrzennego to 2,2 tys. zł rocznie na osobę

Uchylone mają zostać ponadto przepisy upoważniające do wydawania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZPG). Wraz z wejściem w życie przepisów, określane dotąd w SUiKZPG ramy polityki przestrzennej gmin, zawarte będą w strategii rozwoju gminy. W odróżnieniu od obecnego studium, ustalenia zawarte w strategii mają mieć charakter obowiązujących w gminie norm. W odróżnieniu od obecnego studium, ustalenia zawarte w strategii mają mieć charakter obowiązujących w gminie norm.

Zmiany w przepisach dotyczących decyzji WZ

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Zmiany te mają przeciwdziałać lokalizowaniu zabudowy „w szczerym polu”, co często wymusza na gminach dodatkowe inwestycje związane z komunikacją czy infrastrukturą społeczną i techniczną – wyjaśnia resort rozwoju i technologii. - Zgodnie z intencją ustawodawcy z 2003 roku decyzje WZ miały być wykorzystywane sporadycznie, a stały się zjawiskiem powszechnym, powodując chaos przestrzenny. Stąd proponowany przepis o powiązaniu wydawania decyzji z położeniem na obszarze uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy oraz wymogiem zgodności z planem ogólnym w zakresie funkcji zabudowy oraz parametrów i wskaźników urbanistycznych. Wydane już decyzje będą ważne przez 5 lat od wejścia w życie ustawy. Nowe decyzje WZ będą ważne przez 5 lat od dnia, w którym staną się prawomocne. Tyle czasu inwestor będzie miał na uzyskanie np. pozwolenia na budowę czy też rozpoczęcie realizacji inwestycji – dodano.

Wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego

Wśród zmian planowane jest ponadto wprowadzenie tzw. Rejestru Urbanistycznego, „będącego źródłem danych i informacji przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Wśród informacji wpisywanych do rejestru mają znaleźć się m.in. dokumenty powstające w trakcie sporządzania aktów planistycznych, raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym, rozstrzygnięcia organów nadzoru.

Czytaj też: Geoankiety wsparciem w partycypacji mieszkańców

Rejestr ma dostępny być nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, tak by zapewnić „transparentność procedur planistycznych jak również przyspieszyć proces inwestycyjny”.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Jak wyjaśnia resort, większość przepisów miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Wyjątkiem mają być przepisy dotyczące wprowadzenia Rejestru Urbanistycznego, które wejdą w życie w terminie późniejszym (1 stycznia 2026 r.).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359051/katalog/12873801#12873801

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inwestycje w niebiesko-zieloną infrastrukturę polskich miast z dofinansowaniem 136,2 mln zł. FEPW (10 czerwca 2024)Reforma planowania przestrzennego a ustawa odległościowa. Co mówi prawo? (07 czerwca 2024)12,6 mld zł kosztów zewnętrznych dla środowiska. NIK o skutkach nadużywania „wuzetek” (21 maja 2024)Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony