Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2024 14 czerwca 2024

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym na lata 2022-2027. Trwa zgłaszanie uwag do projektów

Stworzenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby i Niemna może zapobiec średniorocznym stratom w wysokości blisko 12 mln zł. Ministerstwo Infrastruktury przekazało do konsultacji publicznych dwa projekty.

   Powrót       04 maja 2022       Ryzyko środowiskowe   
Rzeka

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawiły się dwie propozycje aktów prawnych przedłożone przez Ministerstwo Infrastruktury (MI): projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby(1) oraz dla obszaru dorzecza Niemna(2).

W Ocenach Skutków Regulacji (OSR) projektów wskazano, że sporządzanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym ma miejsce na podstawie wymogów dyrektywy ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa), która została implementowana do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę Prawo wodne.

Zarządzanie ryzykiem powodziowym zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w Europie staje się coraz większym wyzwaniem. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w licznych uregulowaniach prawnych. Najistotniejszym z tych dokumentów jest Dyrektywa Powodziowa. (...) Zobowiązuje ona państwa członkowskie do konieczności opracowania, wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego i planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich publicznego udostępniania – wskazano.

Zarządzanie ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby

Jak poinformowano w OSR, na obszarze dorzecza Łaby zlokalizowano jeden obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi. Z kolei obszary szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczono dla odcinka rzeki Klikawy o długości 13,5 km. Powódź w opisywanym miejscu mogłaby spowodować średnioroczne straty rzędu ponad 10 mln zł, a skutki zdarzenia dotknęłyby blisko 500 osób. 28 kwietnia br. MI przekazało, że przez kolejnych czternaście dni możliwe jest zgłaszanie uwag do projektu.

Zarządzanie ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna

Na terenie dorzecza Niemna wyznaczono dwa obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi rzecznych o mechanizmie naturalnego wezbrania. W OSR dodano jednocześnie, że na obszarze dorzecza Niemna nie ma miejsc narażonych na niebezpieczeństwo powodzi powstałych w efekcie zniszczenia tzw. budowli piętrzących. Wskutek aktualizacji map zagrożenia i ryzyka powodziowego określono nowe obszary szczególnego zagrożenia powodzią dla rzek w dorzeczu Niemna o długości 209,7 km. Powódź na wspomnianym terenie mogłaby doprowadzić do średniorocznych szkód w wysokości ok. 1,53 mln zł, jednakże bez ryzyka dla lokalnej ludności. 26 kwietnia br. MI poinformowało, że uwagi do projektu mogą być zgłaszane przez czternaście dni.

Nowe plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Warto przypomnieć, że na podstawie wymienionych wcześniej unijnych dokumentów, w ramach zarządzania ryzykiem powodziowym co sześć lat przygotowuje się odpowiednie plany – aktualnie sporządzany plan ma obejmować lata 2022-2027.

W ramach planu zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględnia się elementy takie jak m.in.: mapę obszaru dorzecza, na której widoczne są obszary zagrożone powodzią, mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego z opisem wniosków z ich analizy, opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniający konieczność ograniczania potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, a także listę organów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem powodziowym.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Treść projektu dostępna jest pod linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359257
2/ Treść projektu dostępna jest pod linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359201

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

11,5 mln zł na budowę zbiorników małej retencji. Podlasie (28 maja 2024)Konferencja programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Sandomierz (15 maja 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)MI wyda nawet 20 mln zł na bagrowanie Wisły (29 marca 2024)Kryzys wodny zagraża dobrobytowi i pokojowi na świecie. Raport UNESCO (22 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony