Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Polityka klimatyczna zachwieje rynkiem pracy

Wyzwaniem przed COP 24 jest wyznaczenie takich celów klimatycznych, które będą realne do spełnienia i akceptowalne dla wszystkich państw. Podczas VIII Europejskiego Meetingu Gospodarczego zaapelowano ponadto o uwzględnienie kosztów gospodarczych.

   Powrót       22 października 2018       Ryzyko środowiskowe   

Temat tegorocznego Europejskiego Meetingu Gospodarczego, organizowanego od 2011 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą, został sformułowany następująco: Polityka Klimatyczno-Energetyczna UE „Czyste powietrze dla każdego Europejczyka. Czy dla każdego Polaka też – jeśli tak, to jak?”.

Do dyskusji zaproszono polityków, środowiska gospodarcze, naukowe, partnerów społecznych. Stronę rządową reprezentowali Michał Kurtyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, i Piotr Woźny, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”.

Centrum dyskusji była dekarbonizacja gospodarki

Kazimierz Grajcarek wystąpił w imieniu central związkowych: Forum ZZ – NSZZ Solidarność – OPZZ. Przywołał statystyki, z których wynika, że w ostatnich latach Polska zmniejszyła wydobycie węgla o 24 mln, co wiązało się z utratą 19200 miejsc pracy w górnictwie i 76 800 miejsc pracy w branżach okołogórniczych. Dodał, że dla porównania w tym samym czasie Indie zwiększyły swoje wydobycie o 270 mln ton, co sprawiło, że kraj ten zyskał 864 000 miejsc pracy. Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala przekonywał, że przy określaniu konkretnych celów klimatycznych należy również brać pod uwagę jej skutki społeczno-gospodarcze dla poszczególnych krajów.

Drugą stroną medalu w przypadku dekarbonizacji jest obserwowany w skali globalnej wzrost zatrudnienia w branży odnawialnych źródeł energii. Szczegółowo tę kwestię przedstawiła w raporcie agencja IRENA, o czym pisaliśmy tutaj. O tym, że pracy w OZE nie zabraknie, przekonywał też w przygotowanej dla nas opinii eksperta dr Christian Schnell (więcej czytaj tu).

W poszukiwaniu konsensusu niezbędnego na COP24

W przededniu COP 24 w Katowicach znalezienie takiej formuły, która będzie do przyjęcia dla tak wielu tak różnych państw jest ogromnym wyzwaniem. - Społeczność międzynarodowa mierzy się z narastającymi kryzysami, w tym kryzysem multilateralizmu. Coraz większa liczba państw ma poczucie, że ich obawy, co do różnej sytuacji wyjściowej i różnych uwarunkowań gospodarczo - ekonomicznych nie są odpowiednio uwzględniane w obecnym formacie dyskusji o kształcie przyszłych uzgodnień w zakresie adaptacji do zmian klimatu – przyznał Michał Kurtyka. Stwierdził, że dlatego decyzje w tym temacie muszą być podejmowane globalnie, ale w większym stopniu uwzględniać dynamikę poszczególnych państw. - O ile w Paryżu przyjęto pewne pryncypia zamykające się w liczbie ok. 20- 30 stron, to w Katowicach pracujemy nad 300 stronnicami tekstu bardzo technicznego i trudnego, który odpowiada na szereg wyzwań: w tym ma odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić, żeby kontrybucje poszczególnych państw były wystarczające dobre - wyjaśniał. Zauważył także, że Polska ma duży udział węgla w swojej gospodarce (w tym w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego), dlatego rozumie wiele gospodarek światowych: w tym azjatyckich, które też opierają się na węglu. A wzajemne zrozumienie przybliża szanse na osiągnięcie porozumienia w Katowicach.

Apel konkluzją z debaty

Na zakończenie konferencji został odczytany Apel, w którym zapisano m.in.: "Apelujemy, aby w zakresie wymogów Pakietu wobec gospodarki, a energetyki w szczególności, o przyjęcie racjonalnego celu w zakresie rozwoju i kosztów wsparcia OZE, zmiany warunku emisyjności 550 kg CO2/MWh dla jednostek rynku mocy i negocjacje dostosowanego do możliwości państwa tempa zmniejszania emisyjności poszczególnych obszarów gospodarki".

Apel, który był formułowany na bieżąco podczas debaty, jest wesją roboczą. Jeszcze przez kilka dni można zgłaszaś do niego uwagi i dopiero ostateczna wersja Apelu zostanie przekazana premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Z treścią Apelu można się zapoznać na stronie KIG(1).

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ VIII Europejski Meeting Gospodarczy
https://kig.pl/viii-europejski-meeting-gospodarczy-18-pazdziernika-2018-r/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

67 tys. nowych kotłów węglowych w latach 2021-2023. Raport o transformacji budynków w Polsce (29 marca 2024)Kraków przygotowuje się na zmiany klimatyczne. Lokalne partnerstwa i naśladowanie natury (26 marca 2024)100 dni rządu okiem NGOs (22 marca 2024)KPEiK, ograniczenia wycinek i pytania o Nature Restoration Law. Po 100 dniach rządu (21 marca 2024)KE: zachęty zamiast warunkowości; NGOs: to kurs na katastrofę. Wspólna Polityka Rolna na rozdrożu (20 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony