Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Pomoc publiczna na ochronę środowiska. Projekt rozporządzenia MKiŚ

   Powrót       10 listopada 2023       Zrównoważony rozwój   

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe służące ochronie środowiska będą mogły dalej otrzymywać pomoc publiczną z NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich. Przewiduje to nowy projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Projektowane rozporządzenie ma wprowadzić zmiany w rozporządzeniu MKiŚ z 23 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska. Dlaczego zdecydowano się na aktualizację dotychczasowych regulacji? Chodzi o wymóg dostosowania krajowych przepisów do prawa unijnego. Jak czytamy w uzasadnieniu, rozporządzenie Komisji Europejskiej z 23 czerwca br(1). zmieniło dotychczasowe rozporządzenie nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem wskutek nowelizacji państwa członkowskie mają obowiązek dostosowania swoich krajowych programów pomocowych nie później niż sześć miesięcy od dnia wejścia w życie zmian rozporządzenia nr 651/2014. Nowelizacja wprowadza nowe kategorie pomocy i zmiany w już obowiązujących kategoriach, a także odpowiednie dostosowania przepisów ogólnych i końcowych, w tym wydłużenie obowiązywania rozporządzenia nr 651/2014 do 31 grudnia 2026 r. (jak przypomina Ocena Skutków Regulacji, sześciomiesięczny okres dostosowawczy sprawia, że wydane na podstawie rozporządzenia akty prawa krajowego będą mogły obowiązywać do dnia 30 czerwca 2027 r.).

Przepis przejściowy dla wcześniejszych wniosków

Projekt zmienia brzmienie paragrafów 6 i 8 dotychczasowego rozporządzenia z 23 marca 2021 r. Zmiana modyfikuje zasady zwiększania dopuszczalnej intensywności pomocy zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu unijnym nr 651/2014 i traktacie o funkcjonowaniu UE oraz wprowadza zakaz łączenia poszczególnych przypadków zwiększania tej intensywności. Kolejna nowość to podniesienie progów całkowitej wartości pomocy dla przedsiębiorcy na jeden projekt, przy przekroczeniu których pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Kwota 20 mln euro, gdy ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania przemysłowe, zostanie podniesiona do 35 mln, natomiast wartość 15 mln euro, gdy ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na eksperymentalne prace rozwojowe, urośnie do 25 mln euro. Wprowadzony w § 2 przepis przejściowy przewiduje stosowanie nowych warunków także do wniosków o udzielenie pomocy złożonych i nierozpatrzonych przed wejściem rozporządzenia w życie. §3 mówi, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. Konsultacje potrwają 10 dni. Według Oceny Skutków Regulacji rozporządzenie nie pociąga za sobą dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, oddziałuje za to na przedsiębiorców oraz NFOŚiGW i fundusze wojewódzkie.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/rozporzadzenie-2023-1315-zmieniajace-rozporzadzenie-ue-nr-651-2014-uznajace-72180002#content

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pomoc w ramach programu FENIKS - nowe regulacje (30 listopada 2023)Rozporządzenie bateryjne i fala nowych obowiązków dla branży magazynów energii (29 listopada 2023)BGK zachęca przedsiębiorstwa do inwestycji m. in. w efektywność energetyczną (21 listopada 2023)Pomoc inwestycyjna na odbudowę bioróżnorodności czy rekultywację. Opublikowano rozporządzenie MFiPR (13 listopada 2023)Sprawiedliwa transformacja dla pracowników z Wielkopolski Wschodniej. Organizacje apelują do KE (08 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony