Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Pompy ciepła a hałas – pytają posłowie. Możliwa zmiana przepisów

Posłowie Wojciech Zubowski i Marcin Gwóźdź zwrócili się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) z pytaniami dotyczącymi hałasu generowanego przez pompy ciepła. Pytają o ograniczenie uciążliwości akustycznej urządzeń.

   Powrót       23 czerwca 2023       Ryzyko środowiskowe   
Pompa ciepła w domu rodzinnym w Düsseldorfie

Posłowie wskazują, że powietrzna pompa ciepła generuje „lekki hałas”, co jest wynikiem pracy sprężarki i wentylatora. Natężenie hałasu jest uzależnione od mocy pracy i aktualnych warunków pracy.

- Zgodnie z przepisami MKiŚ, określającymi dopuszczalne wartości hałasu emitowanego do otoczenia, w terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy. Za utrzymanie tych parametrów odpowiedzialny jest każdy właściciel instalacji. Standardowy zakres mocy akustycznej powietrznych pomp ciepła (w źródle) jest w granicach 57-60 dB, a najcichsze pompy ciepła osiągają nawet poziom poniżej 50 dB. Pomimo znormalizowania poziomu hałasu wytwarzanych przez niniejsze urządzenia pojawiają się głosy, że poziom ten jest nadal zbyt wysoki i może przeszkadzać osobom zamieszkującym (przebywającym) w ich pobliżu – wskazują posłowie.

Do biura poselskiego zgłosiła się osoba, która uskarża się na głośne działanie pompy ciepła.

- Pomiar decybelomierzem nie wykazał przekroczenia limitu nocnego hałasu 40 db. Pomimo tego, zdaniem wnioskującego o interwencję, poziom hałasu/wibracji jest zbyt wysoki i ingerujący w komfort życia zainteresowanego i jego rodziny – czytamy.

Osoba ta zgłaszała problem odpowiednim instytucjom, takim jak nadzór budowlany czy WIOŚ. Instytucje te nie mogą pomóc, gdyż nie ma przepisów w Polsce odnośnie do infradźwięków oraz wytycznych odnośnie do montażu pompy ciepła. Zdaniem interweniującego problem wynikać też ma ze specyficznego ukształtowania terenu – i wytworzenia swoistego "pudła rezonansowego" naprzeciw jego nieruchomości – wyjaśniają posłowie. Szczegółowe pomiary mają być dokonane przez ekspertów jednej z uczelni.

Resort odpowiada – nie wyklucza zmian przepisów

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba wskazuje, że do resortu napływają liczne żądania dotyczące obniżenia bądź podwyższenia wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

- Jakkolwiek w mojej ocenie obowiązujące przepisy o ochronie środowiska regulują interes środowiska polegający m.in. na zapewnieniu jak najlepszego ładu akustycznego w środowisku, to nie wykluczam, z uwagi na uzasadnioną potrzebę doskonalenia prawa i rosnącą popularność pomp ciepła na polskim rynku, podjęcia dalszych analiz na rzecz nowelizacji tych przepisów – czytamy w odpowiedzi.

Przedstawiciel MKiŚ wyjaśnia w odpowiedzi, że zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przez oddziaływanie na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi. Przepisy te chronią też stan klimatu akustycznego w środowisku.

Czytaj: Europa zainstalowała w 2022 r. rekordową liczbę pomp ciepła

- Podstawą prawną określającą warunki ochrony przed hałasem i drganiami jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poszczególne pompy ciepła: gruntowa, wodna i powietrzna, wymagają indywidualnego podejścia. Projektując instalacje pomp ciepła należy starannie dobrać ich miejsce ustawienia (wewnątrz lub zewnątrz budynku) uwzględniając immisje hałasu. W tym celu należy wziąć pod uwagę zamieszczone w dokumentacji technicznej wytyczne producenta pompy – czytamy w odpowiedzi.

Ponadto wyjaśniono, że ze względu na fizjologiczne i psychologiczne różnice między ludźmi, stopień uciążliwości hałasu nie może być określany na podstawie pojedynczej oceny subiektywnej, a pomiarów emisji hałasu do środowiska zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową.

Resort zaleca zwrócenie się do Ministerstwa Zdrowia „w sprawie rozważenia ewentualnej zmiany rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w zakresie określenia dopuszczalnych poziomów hałasu infradźwiękowego w środowisku oraz wskazanie wartości dopuszczalnych poziomu hałasu, bądź podjęcia działań mających na celu ustalenie tych wartości, a także wsparcia w dziedzinie określenia sposobu pomiaru”. W ocenie MZ konieczne było pozyskanie dodatkowych informacji z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który już wystąpił o opinię do Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prawie 283 tys. mieszkańców dużych miast narażonych jest na nadmierny hałas. Badanie GUS-u (06 czerwca 2024)Budowanie portów i stawianie wiatraków na morzu – Budimex jest gotowy (06 czerwca 2024)Ułatwienia dla OZE priorytetem dla KE. Zalecenia dla państw członkowskich (24 maja 2024)Zmiany dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (07 maja 2024)Marcin Nowak Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (06 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony