Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.10.2023 01 października 2023

Ponad 151 mln zł na 26 projektów wod-kan w całej Polsce

NFOŚiGW wsparł finansowo 26 projektów wodno-kanalizacyjnych w różnych regionach Polski, przeznaczając na ten cel ponad 151 mln zł. Tego typu inicjatywy otrzymały pomoc w postaci 14 dotacji oraz 12 preferencyjnych pożyczek.

   Powrót       15 lutego 2019       Woda   

Woda jest podstawą egzystencji i nawet krótkie ograniczenie jej dostępności powoduje ogromne uciążliwości, a nawet zagrożenia. Dlatego tak ważne stają się nowoczesne i stabilne instalacje oraz systemy wodno-ściekowe. Muszą one działać sprawnie w każdych warunkach klimatycznych i uwarunkowaniach lokalnych. Mając tego świadomość, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ostatnim czasie (II połowa 2018 r.) dofinansował łącznie 26 przedsięwzięć regulujących w różnych regionach Polski gospodarkę wodno-ściekową. Wszystkie umowy potwierdzające przekazanie dotacji lub niskooprocentowanych pożyczek w imieniu Narodowego Funduszu zostały podpisane przez dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską.

Bezpieczeństwo oraz komfort bytowo-socjalny

Realizacja wspomnianych projektów zapewni bezpieczeństwo oraz komfort bytowo-socjalny mieszkańcom, a także podmiotom gospodarczym. Warto też dodać, że inwestycje wodno-ściekowe są czynnikiem sprzyjającym także czystemu powietrzu, szczególnie w miejscach gęstego zaludnienia. Dobrze zbudowane instalacje pozwalają bowiem na ekologiczną produkcję energii cieplnej i elektrycznej z osadów ściekowych, a ponadto chronią przed tzw. odorami wydobywającymi się z zanieczyszczeń.

NFOŚiGW przekazał dotacje ze środków europejskich na przedsięwzięcia, które zapewnią nowoczesną infrastrukturę przesyłu wody i ścieków w Tomaszowie Lubelskim (woj. lubelskie), Legionowie (woj. mazowieckie), Ustce (woj. pomorskie), Bralinie-Mnichowicach (woj. wielkopolskie), gminie Kijewo Królewskie, w miejscowości Brzozowo (woj. kujawsko-pomorskie ), Radkowie (woj. dolnośląskie), Pucku (woj. pomorskie), gminie Lichnowy (woj. pomorskie), Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie), Tarnowskich Górach (woj. śląskie), Zduńskiej Woli (woj. łódzkie), Skarbimierzu (woj. opolskie), Nowym Targu (woj. małopolskie) i Łowiczu (woj. łódzkie).

Dotacje dla 14 projektów

Dofinansowanie tych 14 projektów nastąpiło w ramach II osi POIiŚ, na podstawie działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Efektami rzeczowymi wspartych inwestycji będą wybudowane elementy infrastruktury, natomiast efektami ekologicznymi stanie się wzrost liczby nowych użytkowników instalacji wodno-ściekowych oraz prawidłowo zutylizowany ładunek zanieczyszczeń, wyrażony w jednostkach RLM.

Łowicz, Ustka, Radków, Puck, Tarnowskie Góry, Zduńska Wola - w wymienionych miastach w ramach projektów dofinansowanych przez NFOŚiGW zostaną zbudowane „nitki” sieci kanalizacyjnej. W Legionowie, miejscowości Brzozowo oraz gminie Lichnowy rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pracami przy przepompowniach ścieków. Nieco szersze prace modernizacyjne w zakresie wodno-kanalizacyjnym dzięki dofinansowaniu udostępnionemu przez NFOŚiGW zostały podjęte w Starogardzie Gdańskim, Skarbimierzu, Tomaszowie Lubelskim, Bralinie i Nowym Targu.

Pożyczka dla 12 inwestycji

12 projektów wodno-kanalizacyjnych dotowanych ze środków POIiŚ 2014-2020 otrzymało współfinansowanie w postaci pożyczki NFOŚiGW. Chodzi o inwestycje w: Wolsztynie (woj. wielkopolskie), Chynowie (woj. mazowieckie), Turku (woj. wielkopolskie), Łochowie (woj. mazowieckie), Świątnikach Górnych (woj. małopolskie), Oleśnie (woj. opolskie), Żninie (woj. kujawsko- pomorskie), Wieliczce (woj. małopolskie), Sicienku (woj. kujawsko- pomorskie), Rewalu (woj. zachodniopomorskie), Mogilnie (woj. kujawsko- pomorskie) oraz Suwałkach (woj. podlaskie). W sumie kwota całkowita tych preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW wyniosła 89 924 071 zł. Pozwolą one na „zbilansowanie” wszystkich tych projektów i wspomogą ich terminową realizację. Jednocześnie dadzą beneficjentom jeszcze jedną korzyść – poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej.

Na współfinansowanie wspomnianych projektów dotowanych wcześniej z POIiŚ 2014-2020 pozwolił program priorytetowy NFOŚiGW Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wilkowice: 84 km nowej kanalizacji w gminie (19 lipca 2023)Aktualizacja wytycznych dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych – czerwiec 2023 (12 lipca 2023)Senat przygotował własny projekt noweli ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (23 czerwca 2023)Czy prawo może zniszczyć infrastrukturę krytyczną? Wpływ regulacji prawnych na dostęp do wody w dobie kryzysu (14 czerwca 2023)Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Turku dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW (02 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony