Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Ponad 32 mln zł na zagospodarowanie deszczówki w Katowicach

   Powrót       04 września 2017       Woda   

Maksymalne zatrzymanie i wykorzystanie wód opadowych, m.in. do podlewania zieleni miejskiej, a także minimalizacja podtopień budynków i zalewania ulic – to cel uporządkowania systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach, którym objętych będzie 118 tysięcy osób. Decyzją NFOŚiGW projekt otrzyma ponad 32 mln zł dofinansowania, a jego koszt całkowity wyniesie blisko 64 mln zł. Realizację przedsięwzięcia przewidziano w terminie do 31 grudnia 2023 r.

Podpisana umowa będzie finansowana w ramach II konkursu z unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska (typ projektów 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi).

Zakres rzeczowy projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” przewiduje: budowę i przebudowę ok. 7 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 11 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, instalacje do nawadniania terenów zielonych). Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie możliwość retencjonowania wody na ok. 6,5 tys. m3, a ponadto ok. 118 tysięcy osób zostanie objętych systemem zagospodarowania wód opadowych.

Źródło: NFOŚiGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielony Kraków, czyli adaptacja do zmian klimatu w praktyce (18 listopada 2022)Miejski rozproszony system sterowanej mikroretencji AQUARes (09 listopada 2022)Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej w Krakowie i online (06 października 2022)Woda opadowa - żeby nią zarządzać, niezbędny jest monitoring (30 września 2022)VI edycja Stromwater Poland już za 2 tygodnie (16 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony