Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Jest porozumienie w sprawie zmiany dyrektywy o OZE

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie zmiany dyrektywy o OZE. Nowe regulacje mają zwiększyć udział energii z OZE do 42,5% do 2030 r. Rada przyjęła też rozporządzenia o wysiłku redukcyjnym.

   Powrót       30 marca 2023       Energia   
Zielona energia

Zgodnie z założeniami porozumienia politycznego, cel osiągnięcia udziału energii OZE na poziomie 42,5% w ogólnym zużyciu energii może być zwiększony o 2,5%. Nowe regulacje obejmą poszczególne sektory gospodarki. Obecna dyrektywa w sprawie w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II) obowiązuje od grudnia 2018 r. Ustala ona na poziomie UE cel 32% udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii w UE do 2030 r. Dyrektywa jest głównym instrumentem UE służącym promowaniu stosowania energii ze OZE.

Cele sektorowe

Sektor transportu ma do wyboru ograniczenie o 14,5% emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. albo osiągnięcie co najmniej 29% udziału energii OZE w końcowym zużyciu do 2030 r.

Pośredni cel obejmuje osiągnięcie 5,5% udziału biopaliw produkowanych z surowców nieżywnościowych oraz paliw pochodzenia niebiologicznego np. wodoru lub paliw syntetycznych. Uzgodniono wymóg osiągnięcia minimalnego udziału paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO) na poziomie 1%.

Czytaj: Dyrektywa RED II a wyzwania dla polskiego sektora biopaliw

Przemysł z kolei musi zwiększać konsumpcję energii z OZE o 1,6% rocznie. Kluczowe będzie wykorzystanie wodoru, który w 42% powinien pochodzić z RFNBO do 2030 r., oraz w 60% do 2035 r.

Sektor grzewczy i chłodu będzie zobowiązany do zwiększania rocznie o 0,8% udziału OZE do 2026 r. oraz o 1,1% w latach 2026-2030.

Biomasa ma być bardziej zrównoważona

Ustalono też, że biomasa wykorzystywana do celów energetycznych ma być bardziej zrównoważona. Jest to ukłon w stronę kontrowersyjnego spalania drewna na rzecz produkcji energii i ciepła. Ta kwestia zależeć od „specyfiki krajowej” i systemów wsparcia.

Czytaj: Zmiany w rozporządzeniu GBER będą sprzyjać zielonej transformacji

Przyspieszone procedury wydawania pozwoleń

Także w nowelizacji dyrektywy o OZE wzięto pod lupę przyspieszenie procedur wydawania zezwoleń na realizację projektów OZE. Ma to związek z założeniami planu RePowerEU, który ma na celu uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych po inwazji Rosji na Ukrainę. Z kolei pakiet Fit for 55 ma na celu dostosowanie ram prawnych w celu osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Zakłada się również, że wdrażanie energii odnawialnej leży w „nadrzędnym interesie publicznym", co ograniczy podstawy prawnych zastrzeżeń wobec budowy nowych instalacji – informuje Rada UE.

Porozumienie zostanie teraz przedłożone do zatwierdzenia przedstawicielom państw członkowskich UE w Komitecie Stałych Przedstawicieli w Radzie, a następnie w Parlamencie, który będzie głosował nad zmianami. Następnie musi zostać formalnie zatwierdzone przez Radę.

Wspólny wysiłek redukcyjny – nowe rozporządzenia

28 marca br. Rada UE przyjęła dwa rozporządzenia, które umożliwią UE ograniczenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r. Nowelizacje są częścią pakietu Fit for 55.

Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (rozporządzenie ESR) ustawia cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% w porównaniu z poziomami z 2005 r. dla sektorów objętych regulacjami tj. transport drogowy i krajowy transport morski, budownictwo, rolnictwo, odpady i pozostałe drobne gałęzie przemysłu.

Z kolei rozporządzenie LULUCF obejmuje wykorzystanie gleb, drzew, roślin, biomasy i drewna. Nowy cel ustanawia ogólny unijny cel pochłaniania ekwiwalentu CO2 netto w sektorze LULUCF w wysokości 310 mln ton do 2030 r. Na lata 2026–2030 każde państwo członkowskie będzie miało wyznaczony cel dotyczący zwiększenia pochłaniania gazów cieplarnianych.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lightsource bp podpisała z Microsoftem pierwszą umowę na sprzedaż energii słonecznej w Polsce (22 września 2023)Dodatkowe 450 mln zł do budżetu programu Mój Prąd (31 sierpnia 2023)Destabilizacja rynku świadectw pochodzenia w Polsce – branża OZE apeluje do rządu (24 sierpnia 2023)Inteligentne systemy pomiarowe - regulacje prawne, wyzwania techniczne i technologiczne (22 sierpnia 2023)Sejm przegłosował nowelizację ustawy o OZE z poprawkami Senatu (18 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony