Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Porozumienie Rady i PE ws. dyrektywy o jakości powietrza

   Powrót       21 lutego 2024       Ryzyko środowiskowe   

We wtorek negocjatorzy z Rady i Parlamentu Europejskiego osiągnęli tymczasowe porozumienie polityczne w sprawie nowych środków zapewniających, że jakość powietrza w UE nie będzie szkodliwa dla zdrowia ludzkiego, naturalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej, mając na celu wyeliminowanie zanieczyszczenia powietrza do 2050 r.

Bardziej rygorystyczne normy i cele dotyczące jakości powietrza

W nowych przepisach określono bardziej rygorystyczne limity i wartości docelowe na rok 2030 w porównaniu z obecnymi przepisami dla kilku substancji zanieczyszczających, w tym cząstek stałych (PM2,5, PM10), NO2 (dwutlenek azotu) i SO2 (dwutlenek siarki). Dla dwóch substancji zanieczyszczających o największym udokumentowanym wpływie na zdrowie człowieka, czyli PM2,5 i NO2, roczne wartości dopuszczalne mają zostać zmniejszone o ponad połowę – odpowiednio z 25 µg/m3 do 10 µg/m3 oraz z 40 µg/m3 do 20 µg/m3. W miastach pojawi się także więcej punktów pomiaru jakości powietrza. Jej normy podlegają przeglądowi do dnia 31 grudnia 2030 r., a następnie mają mu podlegać co najmniej co pięć lat.

Państwa członkowskie będą mogły wnioskować o przesunięcie terminu osiągnięcia dopuszczalnych wartości jakości powietrza na rok 2030 nawet o dziesięć lat, jeśli zostaną spełnione określone warunki, w tym, gdy niezbędne redukcje można osiągnąć jedynie poprzez wymianę znacznej części istniejących domowych systemów grzewczych powodujących przekroczenia emisji zanieczyszczeń.

Lepsza ochrona obywateli i dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Współprawodawcy zdecydowali, że fragmentaryczne wskaźniki jakości powietrza w całej UE będą porównywalne, jasne i publicznie dostępne. Mają one również dostarczać informacji na temat objawów szczytów zanieczyszczeń powietrza i zagrożeń dla zdrowia (w przypadku każdej substancji zanieczyszczającej, w tym informacje dostosowane do grup szczególnie wrażliwych, zgodnie z żądaniem Parlamentu).

Uzgodniono również, że obywatelom i organizacjom pozarządowym zajmującym się ochroną środowiska, należy zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości w celu zakwestionowania wdrożenia niniejszej dyrektywy w państwach członkowskich oraz że obywatele powinni mieć prawo do odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku naruszenia nowych przepisów krajowych.

Plany i plany działania dotyczące jakości powietrza

Oprócz planów związanych z jakością powietrza, wymaganych w przypadku krajów UE przekraczających limity, wszystkie państwa członkowskie będą musiały do ​​31 grudnia 2028 r. stworzyć plany działania dotyczące jakości powietrza, które określają krótko- i długoterminowe środki mające na celu dotrzymanie nowych wartości dopuszczalnych na 2030 r., zaproponowanych przez Parlament.

Cytat

Po osiągnięciu porozumienia, sprawozdawca – Javi López (S&D, ES) –  powiedział: - Dzisiejsze porozumienie stanowi ważny krok w naszych nieustających wysiłkach na rzecz zapewnienia czystszej i zdrowszej przyszłości dla wszystkich Europejczyków. Parlament odegrał kluczową rolę w przeglądzie przestarzałych unijnych norm jakości powietrza, z których niektóre miały od 15 do 20 lat, koncentrując się na lepszym monitorowaniu jakości powietrza w pobliżu głównych źródeł zanieczyszczeń, skuteczniejszej ochronie wrażliwych i bezbronnych grup ludności oraz zapewnieniu władzom lokalnym możliwości wsparcia, którego potrzebują, by skutecznie egzekwować nowe standardy.

Następne kroki

Porozumienie musi jeszcze zostać przyjęte przez Parlament i Radę, po czym nowe prawo zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później. Kraje UE będą miały wówczas dwa lata na zastosowanie nowych przepisów.

Tło

Zanieczyszczenie powietrza w dalszym ciągu jest główną przyczyną przedwczesnych zgonów w UE –  co roku powoduje ich około 300 000. W październiku 2022 r. Komisja zaproponowała przegląd unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza, określając bardziej ambitne cele na 2030 r., aby osiągnąć cel zerowego poziomu zanieczyszczeń do 2050 r. zgodnie z planem działania na rzecz zerowego poziomu zanieczyszczeń.

Źródło: Parlament Europejski

Tekst został przetłumaczony maszynowo

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tereny przemysłowe – idealne dla wiatru? (15 maja 2024)Kraków nie jest już stolicą smogu. Historyczna poprawa jakości powietrza (14 maja 2024)Zaostrzone przepisy o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich przyjęte przez Radę UE (14 maja 2024)„Polski smog” szczególnie groźny dla układu krążenia. Badania zespołu dr. hab. Łukasza Kuźmy (13 maja 2024)Nowe przepisy PE ws. recyklingu opakowań, łagodzenia wpływu firm na środowisko i cel zerowego zanieczyszczenia (25 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony