Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

Podpisano porozumienie w sprawie wykorzystania wód opadowych z dróg krajowych

   Powrót       20 stycznia 2021       Woda   

19 stycznia 2021 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych. Ścisła współpraca umożliwi bezpieczne dla środowiska wykorzystanie wód na terenach leśnych. Porozumienie umożliwi optymalizację kosztów związanych z budową i utrzymaniem systemu odwodnienia drogi oraz możliwość korzystania z zasobów wód przez nadleśnictwa.

Czego dotyczy porozumienie?

Podpisane porozumienie ramowe dotyczy wyłącznie nowych inwestycji i precyzuje warunki współpracy w zakresie odprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych z terenu pasa drogowego, a także zagospodarowania ich na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Zgodnie z zawartymi w nim zapisami oba podmioty będą każdorazowo oceniać i uzgadniać możliwości techniczne odprowadzania zgromadzonej wody oraz potencjalny wpływ tych działań na tereny leśne.

Na etapie budowy tras powstaną specjalne zbiorniki i urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe. Następnie po lesie rozprowadzi je system rowów z urządzeniami piętrzącymi i filtrującymi. Rolą leśników będzie dbałość o tę część systemu zlokalizowaną w lesie. Przez cztery lata od wybudowania zbiorników próbki wód opadowych i roztopowych będą systematycznie badane, tak by w porę modyfikować konieczną filtrację i wykluczyć możliwość dostania się do lasów niepożądanych substancji.

Powstanie zbiorników w pasie drogowym w sąsiedztwie lasów ma też dodatkowy atut. W porozumieniu ujęto możliwość ich wykorzystania w celach gaśniczych czy też w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

Do tej pory przy tego rodzaju inwestycjach wykorzystywano rozwiązanie z systemem pomp, które odprowadzały wodę na duże odległości. Teraz, w uzasadnionych przypadkach, można będzie wyeliminować to kosztowne rozwiązanie. Jeśli nadleśnictwo uzna, że istnieje taka możliwość, wody z pasa drogowego zostaną wykorzystane w bliższej okolicy, poprawiając uwilgotnienie terenów leśnych.

Proponowane rozwiązania będą uwzględniały zapisy dotyczące obszarów objętych ochroną i te dotyczące urządzenia lasu.

Czytaj: Kto zapłaci, a kto będzie zwolniony z opłaty od utraconej retencji?

Źródło: MI

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zyska: W obecnej edycji programu Moja Woda wpłynęło ponad 17 tys. wniosków na ponad 81,4 mln zł (21 maja 2021)Pruszcz Gdański: Rusza budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego (17 maja 2021)Wieliczka: Dofinansowanie na wzmocnienie systemu bezpieczeństwa powodziowego (30 kwietnia 2021)Poznań: W mieście powstaną ogrody deszczowe (14 kwietnia 2021)NIK: Zapobieganie suszy rolniczej bez spójnego planu (22 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony