Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2023 27 stycznia 2023

Do Sejmu wpłynął poselski projekt zmian reguły 10H. Koncentruje się na hałasie

   Powrót       24 listopada 2022       Energia   
Wiatraki na lądzie

Jak bumerang wracają zapewnienia o rychłym zniesieniu utrudnień dla budowy elektrowni wiatrowych. Sejm miał zająć się pracami nad regułą 10H jeszcze w tym roku, ale rządowy projekt (UD207) w tej sprawie czeka tam bez zmian od 14 lipca 2022 r.(1) Tymczasem, do Sejmu wpłynął Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z ramienia ugrupowania Polska 2050.

Projekt dla upowszechnienia znajomości przepisów

W dokumencie autorzy uznają hałas za główną uciążliwość związaną z budową elektrowni wiatrowej. Czynnik ten nie ma jednak, jak czytamy w uzasadnieniu, „istotnego związku z wysokością elektrowni wiatrowej”. Autorzy piszą również, że zasadne wydaje się oprzeć wybór lokalizacji farm wiatrowych o normy dotyczące hałasu. Równocześnie, w kolejnym zdaniu stwierdzają, że „normatywy odległościowe w odniesieniu do lokalizacji elektrowni wiatrowych nie są niezbędne, z uwagi na fakt obowiązywania przepisów szczegółowych”.

Po co więc stworzono nowy projekt? Wnioskodawcy argumentują, że spowoduje to upowszechnienie zrozumienia obowiązującego prawa… W uzasadnieniu przedstawiono szczegóły wyliczeń, które doprowadziły Polskę 2050 do stworzenia tabeli wiążącej poziom decybeli z dopuszczalną odległością danych obiektów/terenów od elektrowni wiatrowych.

Projekt adresuje temat odległości turbin wiatrowych nie tylko od budynków mieszkalnych, ale także innych rodzajów budynków i terenów. Przywołano normę 45 dBA dla: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, terenów mieszkaniowo-usługowych. Z kolei normę 40 dBA uwzględniono dla takich obszarów, jak: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny domów opieki społecznej, tereny szpitali, strefa ochronna „A” uzdrowiska. Jak czytamy w uzasadnieniu, do obliczeń posłużono się oprogramowaniem Leq Professional w wersji 7, uwzględniając tłumienie różnego rodzaju (geometryczne, związane z oddziaływaniem fal dźwiękowych na grunty, ekrany akustyczne).

Niedawna analiza PAN

Jeśli chodzi o powiązanie hałasu z produkcją energii w elektrowniach wiatrowych, w ostatnim czasie analizowali tę kwestię naukowcy PAN. Stwierdzili oni w obszernej monografii, że hałas z turbin wiatrowych odpowiada dziennym dopuszczalnym normom dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej już w odległości niecałych 100 m od wieży. Więcej: Czy wiatraki na lądzie są bezpieczne dla zdrowia? Raport PAN rozwiewa wątpliwości

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Tutaj treść dokumentu:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-972-2022/$file/9-020-972-2022.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Sejmie fala ustaw odblokowujących wiatraki. Posłowie zostają z jedną (25 stycznia 2023)Wieże wiatrowe na Bałtyk powstaną w Gdańsku (20 stycznia 2023)1 mld zł na OZE na obszarach wiejskich. Rusza program Energia dla Wsi (18 stycznia 2023)Wiatr zmian – ruszyły sejmowe prace nad ustawą 10H (16 stycznia 2023)Słaba kondycja krwiobiegu polskiej energetyki. Senat debatuje, spółki inwestują (12 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony