Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Powołano Zespół ds. wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych Skarbu Państwa. MAP

   Powrót       13 maja 2024       Energia   

Zespół został powołany zarządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 maja 2024 r., a w życie wchodzi 10 maja. Zespół ds. wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa jest organem pomocniczym Ministra Aktywów Państwowych.

Do jego zadań należy:
- analiza uwarunkowań wydzielenia aktywów węglowych ze spółek, z udziałem Skarbu Państwa sektora energetycznego,
- współpraca ze spółkami w zakresie wypracowania założeń, kierunków oraz metod przeprowadzenia wydzielenia,
- opracowanie rekomendacji w zakresie koniecznych lub zalecanych zmian legislacyjnych nakierowanych na przeprowadzenie wydzielenia,
- oraz ustalenie kręgu podmiotów odpowiedzialnych za realizację wydzielenia oraz podziału zadań pomiędzy te podmioty.


Przewodniczącym Zespołu jest osoba wskazana przez ministra, czyli Sekretarz albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, zastępcę przewodniczącego wyznacza Minister Przemysłu. Pozostali członkowie zespołu to Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz osoby delegowane z MAP – Dyrektorzy Departamentów: Spółek Paliwowo-Energetycznych, Analiz Ekonomicznych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Prawnego, Dyrektor Departamentu Nadzoru I, a także pracownik Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych, pełniący jednocześnie funkcję Sekretarza Zespołu.

Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek innego członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

Członkowie Zespołu oraz osoby, które zostaną zaproszone do uczestniczenia w pracach tego gremium, składają oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji i danych związanych z pracą Zespołu i uzyskanych w trakcie realizacji jego zadań.

Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży na posiedzenie.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

UE poparła przepisy ws. ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym (28 maja 2024)W elektroenergetyce do 2035 r., w ciepłownictwie – do 2040. Trzeci sektor wzywa do odejścia od gazu (24 maja 2024)Jedynie 20 proc. zużywanych w kraju surowców mineralnych pochodzi z Polski (21 maja 2024)257 mln zł na zatrudnienie po węglu. Konkrety z Wielkopolski Wschodniej (16 maja 2024)Kraków nie jest już stolicą smogu. Historyczna poprawa jakości powietrza (14 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony