Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Powołano Zespół ds. wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych Skarbu Państwa. MAP

   Powrót       13 maja 2024       Energia   

Zespół został powołany zarządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 maja 2024 r., a w życie wchodzi 10 maja. Zespół ds. wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa jest organem pomocniczym Ministra Aktywów Państwowych.

Do jego zadań należy:
- analiza uwarunkowań wydzielenia aktywów węglowych ze spółek, z udziałem Skarbu Państwa sektora energetycznego,
- współpraca ze spółkami w zakresie wypracowania założeń, kierunków oraz metod przeprowadzenia wydzielenia,
- opracowanie rekomendacji w zakresie koniecznych lub zalecanych zmian legislacyjnych nakierowanych na przeprowadzenie wydzielenia,
- oraz ustalenie kręgu podmiotów odpowiedzialnych za realizację wydzielenia oraz podziału zadań pomiędzy te podmioty.


Przewodniczącym Zespołu jest osoba wskazana przez ministra, czyli Sekretarz albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, zastępcę przewodniczącego wyznacza Minister Przemysłu. Pozostali członkowie zespołu to Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz osoby delegowane z MAP – Dyrektorzy Departamentów: Spółek Paliwowo-Energetycznych, Analiz Ekonomicznych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Prawnego, Dyrektor Departamentu Nadzoru I, a także pracownik Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych, pełniący jednocześnie funkcję Sekretarza Zespołu.

Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek innego członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

Członkowie Zespołu oraz osoby, które zostaną zaproszone do uczestniczenia w pracach tego gremium, składają oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji i danych związanych z pracą Zespołu i uzyskanych w trakcie realizacji jego zadań.

Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży na posiedzenie.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tauron zapewni miejsca pracy dla załóg w razie wyłączenia bloków węglowych (14 czerwca 2024)JSW kontynuuje program redukcji emisji metanu do 2025 r. (13 czerwca 2024)Nowe propozycje dotyczące norm jakości węgla. MKiŚ szuka kompromisu (12 czerwca 2024)Ustawa o bonie energetycznym podpisana (11 czerwca 2024)Czy powstanie Akademia Wiatrowo-Fotowoltaiczna? Transformacja w oparciu o wiatr na konferencji PSEW (10 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony