Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2023 06 grudnia 2023

Powstaje Polityka Ekologiczna Państwa 2030

   Powrót       11 czerwca 2018       Zrównoważony rozwój   

Ministerstwo Środowiska informuje, że przystąpiło do opracowania nowej strategii środowiskowej: Polityki ekologicznej państwa 2030 (PEP).

W systemie dokumentów strategicznych PEP stanowić będzie doprecyzowanie i operacjonalizację zapisów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR). Dlatego też cel główny PEP, tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, zostanie przeniesiony wprost z SOR. Cele szczegółowe PEP zostaną określone w odpowiedzi na zidentyfikowane w diagnozie najważniejsze trendy w obszarze środowiska, w sposób umożliwiający zharmonizowanie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Realizacja celów środowiskowych będzie wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska.

Informacja o:

  1. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
  2. możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków;
  3. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
  4. postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie prowadzone

zostanie podana w odrębnym komunikacie przed rozpoczęciem konsultacji społecznych.

Źródło: MŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

84% firm prowadzi działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu (06 grudnia 2023)Plan monitorowania i raportowania danych środowiskowych w ramach ESG (05 grudnia 2023) ESG jest immanentnie związane z biznesem i ma być źródłem zysków (30 listopada 2023)Parlament Europejski popiera postulaty europejskiego przemysłu PV w sprawie NZIA (30 listopada 2023)Certyfikacja pochłaniania CO2. Co to oznacza dla Polski? (30 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony