Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Specjalista ds. infrastruktury technicznej i techniki rolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powstaje Polityka Ekologiczna Państwa 2030

a+a-    Powrót       11 czerwca 2018       Zrównoważony rozwój   

Ministerstwo Środowiska informuje, że przystąpiło do opracowania nowej strategii środowiskowej: Polityki ekologicznej państwa 2030 (PEP).

W systemie dokumentów strategicznych PEP stanowić będzie doprecyzowanie i operacjonalizację zapisów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR). Dlatego też cel główny PEP, tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, zostanie przeniesiony wprost z SOR. Cele szczegółowe PEP zostaną określone w odpowiedzi na zidentyfikowane w diagnozie najważniejsze trendy w obszarze środowiska, w sposób umożliwiający zharmonizowanie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Realizacja celów środowiskowych będzie wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska.

Informacja o:

  1. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
  2. możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków;
  3. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
  4. postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie prowadzone

zostanie podana w odrębnym komunikacie przed rozpoczęciem konsultacji społecznych.

Źródło: MŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Włącz się w prace KE nad obliczaniem śladu środowiskowego (25 czerwca 2018)Reaktywacja programu Greenevo - Akcelerator Zielonych Technologii (25 czerwca 2018)Czy Karpaty będą miały swoją strategię? (25 czerwca 2018)Nowy minister rolnictwa: ekorolnictwo tak, GMO nie (22 czerwca 2018)Projekt Funduszu Innowacji i Rozwoju w sektorze rolno-spożywczym w Polsce (20 czerwca 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony