Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista w Wydziale Rynku Ropy Naftowej i Paliw Ciekłych w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwo Energii
Referendarz - Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych w Departamencie Spraw Międzynarodowych Ministerstwo Energii

Powstanie Dyrekcja Ochrony Środowiska

a+a-    Powrót       05 grudnia 2017       Management   

Powstanie nowa instytucja: Dyrekcja Ochrony Środowiska - wynika z wtorkowego komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu. Odpowiednie rozwiązania przewiduje przyjęta we wtorek przez rząd nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z komunikatem CIR projektowana ustawa zakłada zwiększenie efektywności i skuteczności działania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (RDOŚ). - Nie przewiduje zniesienia GDOŚ i RDOŚ. Nie prowadzi do likwidacji Generalnej Dyrekcji i regionalnych dyrekcji, jako urzędów obsługujących GDOŚ i RDOŚ, ale jedynie do ich przekształcenia - zapewnia CIR.

Służby informacyjne rządu podały, że projekt zakłada powołanie Dyrekcji Ochrony Środowiska (DOŚ), która będzie państwową jednostką budżetową, kierowaną przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W skład DOŚ będą wchodzić: centrala DOŚ (urząd zapewniający obsługę GDOŚ) i oddziały regionalne DOŚ (urzędy obsługujące RDOŚ). Organizację DOŚ oraz jej statut ma określić minister środowiska, z uwzględnieniem prawidłowego wykonywania zadań przez GDOŚ i RDOŚ.

Na poziomie Dyrekcji skonsolidowane zostaną procesy pomocnicze, które będą realizowane w jej centrali i oddziałach regionalnych. Wskazano, że dotyczyć to będzie przede wszystkim obsługi finansowej i kadrowej, zarządzania majątkiem, remontami i inwestycjami, zamówieniami publicznymi, obsługą informatyczną, audytem, kontrolą zarządczą, zarządzaniem jakością, a także komunikacją, informacjami prawnie chronionymi i bhp.

Zgodnie z komunikatem, nowe regulacje mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (kilka przepisów ma wejść w życie w dniu następującym pod dacie ogłoszenia). (PAP)

O projekcie ustawy wprowadzającej zmiany w dotychczasowej organizacji GDOŚ i RDOŚ pisaliśmy tutaj.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Mazurek na COP24: 68 polskich podmiotów w EMAS (14 grudnia 2018)Okazja do praktycznego spojrzenia na PPP – bezpłatne wizyty studyjne (13 grudnia 2018)Wody Polskie publikują wzory oświadczeń dla podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne (11 grudnia 2018)WIOŚ rozpoczął kontrolę w poznańskiej spalarni (10 grudnia 2018)Wpływy z opłat i kar środowiskowych wydawane niezgodnie z prawem (06 grudnia 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony