Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Sypią się kary dla gmin za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu

   Powrót       16 listopada 2022       Odpady   

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska nakładają na gminy kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył w tym roku już prawie 3,4 mln zł kar dla gmin, które nie wypełniły obowiązku osiągnięcia wymaganych wskaźników za rok 2020.

Z informacji przekazanych Serwisowi Samorządowemu PAP przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, że na 123 gminy w regionie aż 79 nie osiągnęło w 2020 r. wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w zakresie frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Jednocześnie 37 gmin nie osiągnęło wskaźników w zakresie innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, a 13 gmin nie wypełniło obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W efekcie PWIOŚ zdecydował o nałożeniu kar pieniężnych dla gmin na łączną kwotę prawie 3,4 mln zł. Na razie jednak inspektor zawiesił ich zapłatę dla 25 gmin. Z informacji inspektoratu wynika, że część wniosków o zawieszenie kary jest nadal rozpatrywana.

Czytaj też: Gospodarka odpadami w gminach pod kreską. KR RIO opublikowała dane za 2021 r.

W połowie października resort klimatu poinformował, że nadal trwa weryfikacja sprawozdań samorządów z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r. - Zweryfikowane dane dotyczące osiąganych przez gminy poziomów mogą zostać przekazane po pełnej weryfikacji sprawozdań komunalnych – wskazało ministerstwo. Resort dodał przy tym, że w 2020 w skali kraju osiągnięto 41 proc. poziom recyklingu.

Zaznaczono przy tym, że nawet w przypadku, kiedy poziomy recyklingu nie zostały osiągnięte przez gminę, istnieje możliwość, aby wystąpić o zawieszenie przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska zapłaty kary pieniężnej, zgodnie z art. 9ze ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - Zawieszenie może nastąpić na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych, w przypadku przedstawienia przez gminę udokumentowanego wniosku dotyczącego podjętych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia przyczyny nałożenia kary – poinformowało MKiŚ.

O takie zawieszenie wystąpiła m.in. Ruda Śląska, na którą na początku tego roku Śląski WIOŚ nałożył prawie 1,6 mln zł kary za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu w 2020 r.

Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska poinformował, że 11 lutego 2022 r. prezydent Miasta Ruda Śląska odwołał się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie od decyzji Śląskiego WIOŚ. - Do dnia dzisiejszego odwołanie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nie zostało rozpatrzone. W związku z powyższym miasto nie zapłaciło wskazanej kary – wyjaśnił Nowak.

Zgodnie z unijnymi wymogami ws. odpadów, poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, jaki każde państwo członkowskie UE musi osiągnąć, wynosi w 2020 r. 50% w odniesieniu do 4 frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, plastik, szkło) i od 2025 r. wynosi 55% w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.

Zgodnie z nową metodą, od 2021 r. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu będzie wyliczany w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych. Oznacza to, że w stosunku do obowiązującej metody, do osiąganego poziomu będą uwzględnianie dodatkowe frakcje odpadów, takie jak bioodpady, tekstylia oraz inne odpady komunalne nieuwzględniane obecnie.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Eurostat: Ilość odpadów komunalnych per capita w UE mniejsza o 19 kg (13 lutego 2024)Anita Sowińska: spalarnie uzupełnieniem, a nie kluczowym elementem systemu odpadowego (08 lutego 2024)Jak poprawić wskaźnik recyklingu? MKiŚ rekomenduje dwie metody (31 stycznia 2024)„Ryzyko inwestowania w gospodarkę odpadami jest ogromne” - gospodarka odpadami A.D. 2024 (16 stycznia 2024)Eneris Surowce przejmuje Grabplast i intensyfikuje działania na rzecz zamykania obiegu w gospodarce odpadami (12 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony