Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Wzrasta liczba spraw sądowych dotyczących zmian klimatu. Raport UNEP

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba pozwów klimatycznych wzrosła ponad dwukrotnie – z 884 spraw w 2017 r. do 2180 w 2022 r. Najczęściej powództwa dotyczą praw człowieka oraz zaniechań w zakresie tzw. mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu.

   Powrót       01 sierpnia 2023       Ryzyko środowiskowe   

Na całym świecie wzrasta liczba spraw sądowych dotyczących zmian klimatu. Obecnie liczba wniesionych spraw jest blisko 2,5 razy większa niż pięć lat temu – wynika z raportu(1) „Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review” opracowanego przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) oraz Sabin Center for Climate Change Law.

- Postępowania sądowe w sprawach klimatycznych to rozwijająca się dziedzina, a zarówno liczba wniesionych spraw, jak i liczba jurysdykcji, w których zostały one wniesione, wzrosły w ostatnich latach – czytamy.

2180 „klimatycznych” spraw sądowych

Jak podano, od 2017 r. liczba spraw sądowych związanych ze zmianą klimatu wzrosła ponad dwukrotnie, z 884 w 2017 r. do 2180 w 2022 r. Autorzy raportu wskazują przy tym, że choć większość tego typu postępowań toczy się w Stanach Zjednoczonych (70% wszystkich pozwów klimatycznych zgłoszonych w 2022 r.), są one składane na całym świecie - spośród 2180 spraw w 2022 r., 1522 wniesiono w USA, a 658 w innych jurysdykcjach (w 2017 r. było to odpowiednio 654 i 230).

- Pozwy te zostały złożone w 65 różnych organach na całym świecie: w międzynarodowych, regionalnych i krajowych sądach, trybunałach, organach quasi-sądowych i innych organach orzekających, w tym w trybunałach arbitrażowych i w ramach specjalnych procedur ONZ – czytamy.

Czytaj też: Uniwersytet Oksfordzki: Niedostateczne wykorzystanie dowodów naukowych zagraża pozwom klimatycznym

Wyłączając sprawy toczone w USA, najwyższy odsetek pozwów sądowych przypada na Europę (31,2%) i Oceanię (23,2%). Jak dodano około 17% spraw zgłaszanych jest w krajach rozwijających się, w tym w małych rozwijających się państwach wyspiarskich.

Poza USA najwięcej pozwów sądowych złożono w Australii (127 spraw), w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (79), w Niemczech (38) i Kanadzie (34). Z danych wynika ponadto, że 9 tego typu pozwów odnotowano także w Polsce. Szczegóły na grafice.

Czego dotyczą pozwy sądowe?

Pozwy sądowe – jak wskazują autorzy raportu – dotyczą najczęściej praw człowieka wynikających z prawa międzynarodowego i konstytucji krajowych, braku (lub niedostatecznej) adaptacji do zmian klimatu i jej skutków, niezaniechania wykorzystywania paliw kopalnych, odpowiedzialności środowiskowej przedsiębiorstw czy braku ujawniania przez nie informacji na temat wpływu na klimat i stosowania greenwashingu.

- Jedna z najbardziej widocznych kategorii spraw klimatycznych obejmuje powództwa, w których twierdzi się, że niedostateczna mitygacja [łagodzenie – przyp. red.] lub adaptacja do zmian klimatu narusza prawa powodów, w tym prawo do życia, zdrowia, żywności, wody, wolności, życia rodzinnego, zdrowego środowiska i bezpiecznego klimatu – czytamy.

Jak dodano, w wielu sprawach kwestionowano ponadto decyzje rządów, wykazując niezgodność zaproponowanych rozwiązań z celami Porozumienia paryskiego lub zobowiązaniami danego kraju do zerowej emisji netto.

Czytaj też: ONZ zasięgnie opinii Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ws. zmian klimatu

- Rosnąca świadomość zmian klimatu w ostatnich latach zachęciła również do działań przeciwko korporacjom – obejmują one sprawy mające na celu pociągnięcie firm paliwowych i innych emitentów gazów cieplarnianych do odpowiedzialności za szkody klimatyczne – czytamy.

Co ciekawe, powództwa wnoszone są nie tylko przez pełnoletnich obywateli. Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie, w 2022 r. 34 sprawy zostały wniesione przez (lub w imieniu) dzieci i młodzieży. Odnotowano m.in. dwa pozwy wniesione przez dziewczynki w wieku siedmiu i dziewięciu lat. Jak wyjaśniono, 7-latka zakwestionowała pakistańską politykę klimatyczną, natomiast 9-latka zakwestionowała adekwatność indyjskich wysiłków na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatu.

Pozwów klimatycznych będzie więcej

Autorzy raportu przewidują, że w następnych latach nastąpi wzrost liczby klimatycznych spraw sądowych. Zwłaszcza w zakresie migracji klimatycznych, spraw wnoszonych przez ludność tubylczą, społeczności lokalne i inne grupy nieproporcjonalnie dotknięte zmianami klimatycznymi. Przewiduje się ponadto wzrost pozwów  dotyczących odpowiedzialności za skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych.

- Istnieje niepokojąca przepaść między poziomem redukcji emisji gazów cieplarnianych, który świat musi osiągnąć, aby osiągnąć swoje cele w zakresie klimatu, a działaniami, które rządy faktycznie podejmują w celu obniżenia emisji. To nieuchronnie doprowadzi więcej ludzi do odwoływania się do sądów – powiedział Michael Gerrard z Sabin Center.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Pełna treść raportu dostępna tutaj:
https://scholarship.law.columbia.edu/sabin_climate_change/202/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Certyfikacja pochłaniania CO2. Co to oznacza dla Polski? (30 listopada 2023)Kiedy niewiążący standard staje się wiążącym obowiązkiem? ESG a regulacje prawne (28 listopada 2023)Każda działalność pozostaje w związku ze zmianą klimatu - ESRS E1 (28 listopada 2023)Od czego zacząć budowanie strategii ESG przedsiębiorstwa? (28 listopada 2023)ESRS E5: Gospodarka o obiegu zamkniętym w raportowaniu zrównoważonego rozwoju (23 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony