Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Prace nad uchwałą zmniejszającą ceny za odpady komunalne. Warszawa

   Powrót       21 maja 2024       Odpady   

- Prezydent m.st. Warszawy poinformował o zamiarze przedłożenia Radzie m.st. Warszawy projektu uchwały zmniejszającej wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na czas określony. Trwają prace nad dokumentem - napisała do RPO Agnieszka Jakubowska, dyrektorka Biura Gospodarowania Odpadami.

To fragment odpowiedzi stołecznego Urzędu Miasta na zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich z 7 maja br. wystosowane do Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta.

Odpowiedź ta ma związek z licznymi skargami mieszkańców stolicy na metody ustalania, a także na wysokość stawek za odbiór odpadów. Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura RPO Piotr Mierzejewski poprosił o wyjaśnienie „co do znaczącego przeszacowania wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2022 i 2023”. Zapytał także, czy w związku z taką powtarzającą się sytuacją planowana jest korekta opłat za odpady. Zwrócił również uwagę na to, że budżet miasta zanotował 180 mln zł nadwyżki z tytułu tych opłat w 2022 r.

Czytaj też: RPO: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zawsze sprawiedliwe, MKiŚ: pracujemy nad tym

Mierzejewski podkreślił, że jakkolwiek ustawodawca dopuszcza powstawianie tego rodzaju nadwyżek, to przewidują jednak, że pochodzące z nich środki mogą być przeznaczane wyłącznie na cele kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. - Inną zasadą jest skorelowanie dochodów z opłat z ponoszonymi przez gminę wydatkami na zagospodarowanie odpadów. Kalkulując wysokość stawek opłat, gminy powinny dążyć zarówno do zapobiegania niedoborom, jak i powstawaniu nadwyżek - zaznaczył.

Dodał, że ze sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. wynika, że przy konstruowaniu budżetu na ten rok „ponownie doszło do znaczącego przeszacowania planowanych wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych” i budżet Warszawy „ponownie, drugi rok z rzędu, zanotował nadwyżkę środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ponad 205 mln zł), które mają być przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2024-2027”.

Na jego pismo odpowiedziała Agnieszka Jakubowska, dyrektor stołecznego Biura Gospodarowania Odpadami (BGO). Wyjaśniła, że „obowiązujące od stycznia 2022 r. stawki opłat ustalone zostały na podstawie prognozy, która sporządzona została z uwzględnieniem historycznych kosztów funkcjonowania i dochodów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie w latach 2017-2020”, na podstawie których „ustalono, że w latach 2022-2024 dochody z opłat wg przyjętych stawek nie pokryją w całości kosztów funkcjonowania systemu”.

Zaznaczyła, że wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych od II półrocza 2021 r. zmniejszyły się, gdyż „odpady były kierowane do zagospodarowania również do instalacji położonych poza województwem mazowieckim, w których koszty (…) były niższe”.

Wskazała, że trudno jest precyzyjnie prognozować „dane w obszarze odbioru i zagospodarowania odpadów”, gdyż w latach 2017-2023 wykazują się one dużą zmiennością, na co ma wpływ szereg czynników. Jednym z nich są wyniki zamówień publicznych. - W wyniku postępowań przetargowych prowadzonych w 2022 r. na odbiór odpadów uzyskano ceny jednostkowe o 25 proc. niższe w stosunku do poprzednich (najniższe oferty) – zauważyła Jakubowska. Ponadto „w planach wydatków w zakresie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na lata 2023-2024 uwzględniono możliwość waloryzacji ceny jednostkowej”, ale wykonawcy nie skorzystali z przysługującego im prawa do klauzuli waloryzacyjnej. Co więcej, jak wyjaśniła, zamiast zakładanego wzrostu ilości odpadów – m.in. w zw. z napływającymi z Ukrainy uchodźcami – w 2022 r statystyczny mieszkaniec stolicy wytworzył o 5 kg mniej odpadów niż w 2021 r. co sprawiło, że na terenie Warszawy ilość odpadów komunalnych zmniejszyła się w 2022 r. o 2,5 proc. w odniesieniu do 2021 r., za to było ich o 2,5 proc. więcej, niż w r. 2020. Natomiast w 2023 r. ich ilość wzrosła o 2 proc. w porównaniu do 2022 r. - Ilość odebranych odpadów ma bezpośredni związek z wysokością kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów – podkreśliła dyrektorka BGO dodając, że te okoliczności sprawiły, że nie sprawdziły się prognozy i powstały nadwyżki.

Zastrzegła jednocześnie, że „przed samorządami kolejne zmiany związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2025 r. systemu kaucyjnego, który obejmie odpady opakowaniowe znajdujące się w odpadach komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości”. Jej zdaniem „w obecnie przyjętej formie system kaucyjny negatywnie wpłynie na gminne systemy gospodarki odpadami, głównie poprzez wyeliminowanie ze strumienia odpadów wartościowych surowców, co bezpośrednio przełoży się na koszty jednostkowe zagospodarowania odpadów”.

Czytaj też: System kaucyjny – MKiŚ przekazuje szczegółowe rozwiązania

Jakubowska zaznaczyła, że „Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy poinformował opinię publiczną o zamiarze przedłożenia Radzie m.st. Warszawy projektu uchwały zmniejszającej wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na czas określony. W chwili obecnej trwają prace nad dokumentem”.

Źródło:

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

System kaucyjny na forum rządowym. NGO: co z celami recyklingu branży mleczarskiej (14 czerwca 2024)Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)Potrzeba programu wsparcia dla osób fizycznych na usuwanie podrzuconych odpadów. RPO zwraca się do MKiŚ (14 czerwca 2024)Konwent Marszałków Województw RP za powołaniem specjalnych grup śledczych ds. nielegalnych składowisk (13 czerwca 2024)Wystawiaj i obsługuj wnioski o DPR cyfrowo. Jak zautomatyzować proces z ZEME 360 (12 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony