Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista - inspektor dozoru jądrowego I stopnia Państwowa Agencja Atomistyki
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację SUEZ

Sejm znowelizował Prawo atomowe i ustawę o ochronie przeciwpożarowej

a+a-    Powrót       14 czerwca 2019       Ryzyko   

Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce i dostosowanie go do unijnych przepisów zakłada nowelizacja ustaw Prawo atomowe i ustawy o ochronie przeciwpożarowej, którą w czwartek wieczorem przyjął Sejm.

Za nowelizacją opowiedziało się 405 posłów, 2 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Rządowa nowelizacja ustaw Prawo atomowe i ustawy o ochronie przeciwpożarowej została przygotowana przez resort środowiska. Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, ustawa ma na celu zapewnienie najwyższego możliwego do osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Jej celem jest też dostosowanie go do europejskich i światowych standardów, które cały czas są podnoszone.

9-15 mln zł rocznie z budżetu państwa

- Przyjęcie projektu pozwoli na dostosowanie polskich przepisów do aktualnych europejskich i światowych standardów, wyników badań naukowych oraz doświadczeń międzynarodowych w zakresie ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego - czytamy w ocenie skutków regulacji ustawy. Dodano, że wdrożenie rozwiązań będzie się wiązało z dodatkowymi obciążeniami dla budżetu państwa w wysokości około 9-15 mln zł rocznie. Wydatki poniosą również niektórzy przedsiębiorcy (głównie z sektora skupu złomu i przetwórstwa złomu metali oraz zarządcy budynków). Te jednak są trudne do oszacowania.

Wśród najistotniejszych problemów, które mają zostać rozwiązane dzięki nowelizacji, wskazano m.in. zwiększenie bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, zwiększenie transparentności działań organów dozoru jądrowego, wprowadzenie ograniczników dawek promieniowania jonizującego. W nowelizacji przewidziano również zwiększenie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych; doprecyzowanie obowiązków i uprawnień osób sprawujących wewnętrzny nadzór nad działalnościami związanymi z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Zaufanie społeczeństwa

Nowelizacja ma również zwiększyć zaufanie społeczeństwa do ewentualnych decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

- Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom pracownikom, pacjentom i ogółowi społeczeństwa zapewniony zostanie najwyższy poziom ochrony radiologicznej - powiedział podczas dyskusji w Sejmie Krzysztof Kubów (PiS). Poseł określił ustawę jako "bardzo dobrą".

Alicja Chybicka (PO-KO) podkreśliła, że konsultacje nowelizacji trwały w środowiskach medycznych przez 4 lata. - Został w sumie wypracowany bardzo dobry kompromis - oceniła. Dodała, że przepisy zawarte w nowelizacjach zabezpieczają zdrowie i życie osób, które mają kontakt z promieniowaniem jonizującym na terenie naszego kraju w oparciu o normy Unii Europejskiej.

Małgorzata Pępek (PO-KO) zauważyła zaś, że nowelizacja wprowadza do prawa rozwiązania, które dotychczas nie były w nim uregulowanie, np. obowiązek pomiaru stężenia radonu wewnątrz pomieszczeń w budynkach. - Wiadomo, że wdrożenie zaproponowanych rozwiązań będzie wiązało się z obciążeniami dla budżetu państwa w wysokości od 9 do 15 mln zł rocznie. Dodatkowe koszty mają ponieść również przedsiębiorcy (...) - mówiła, dopytując o przewidywane koszty, które mają oni ponieść.

Odnosząc się do tego pytania, wiceminister środowiska Michał Kurtyka powiedział, że w większości przypadków dostosowanie do tych przepisów już nastąpiło. - Ci przedsiębiorcy w swoim najlepiej rozumianym interesie już dopasowali swoje funkcjonowanie do rygorów związanych z lepszą analizą, ze zwiększeniem bezpieczeństwa posługiwania się materiałami radioaktywnymi (...). W związku z tym nie widzimy tutaj jakiegoś znaczącego wpływu. Co więcej te koszty, nawet jeżeli by były, są rozłożone - mamy dwa lata na to, żeby ta ustawa i nałożone przez nią rygory - jeżeli chodzi o podmioty prywatne - zafunkcjonowała - podkreślił.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, które mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Exposé Premiera: powołanie Pełnomocnika ds. OZE i wprowadzenie systemu kaucyjnego (19 listopada 2019)UE otwiera laboratoria dla badaczy zajmujących się m.in. bezemisyjną produkcją energii (30 lipca 2019)ME opublikowało projekt Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu (16 stycznia 2019)Po 2020 roku Belgia zamieni atom na wiatraki (27 grudnia 2017)Mądrzy przed szkodą (31 maja 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony