Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. BHP TEAM PREVENT POLAND SP Z O.O.
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Sejm znowelizował Prawo atomowe i ustawę o ochronie przeciwpożarowej

a+a-    Powrót       14 czerwca 2019       Ryzyko   

Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce i dostosowanie go do unijnych przepisów zakłada nowelizacja ustaw Prawo atomowe i ustawy o ochronie przeciwpożarowej, którą w czwartek wieczorem przyjął Sejm.

Za nowelizacją opowiedziało się 405 posłów, 2 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Rządowa nowelizacja ustaw Prawo atomowe i ustawy o ochronie przeciwpożarowej została przygotowana przez resort środowiska. Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, ustawa ma na celu zapewnienie najwyższego możliwego do osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Jej celem jest też dostosowanie go do europejskich i światowych standardów, które cały czas są podnoszone.

9-15 mln zł rocznie z budżetu państwa

- Przyjęcie projektu pozwoli na dostosowanie polskich przepisów do aktualnych europejskich i światowych standardów, wyników badań naukowych oraz doświadczeń międzynarodowych w zakresie ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego - czytamy w ocenie skutków regulacji ustawy. Dodano, że wdrożenie rozwiązań będzie się wiązało z dodatkowymi obciążeniami dla budżetu państwa w wysokości około 9-15 mln zł rocznie. Wydatki poniosą również niektórzy przedsiębiorcy (głównie z sektora skupu złomu i przetwórstwa złomu metali oraz zarządcy budynków). Te jednak są trudne do oszacowania.

Wśród najistotniejszych problemów, które mają zostać rozwiązane dzięki nowelizacji, wskazano m.in. zwiększenie bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, zwiększenie transparentności działań organów dozoru jądrowego, wprowadzenie ograniczników dawek promieniowania jonizującego. W nowelizacji przewidziano również zwiększenie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych; doprecyzowanie obowiązków i uprawnień osób sprawujących wewnętrzny nadzór nad działalnościami związanymi z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Zaufanie społeczeństwa

Nowelizacja ma również zwiększyć zaufanie społeczeństwa do ewentualnych decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

- Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom pracownikom, pacjentom i ogółowi społeczeństwa zapewniony zostanie najwyższy poziom ochrony radiologicznej - powiedział podczas dyskusji w Sejmie Krzysztof Kubów (PiS). Poseł określił ustawę jako "bardzo dobrą".

Alicja Chybicka (PO-KO) podkreśliła, że konsultacje nowelizacji trwały w środowiskach medycznych przez 4 lata. - Został w sumie wypracowany bardzo dobry kompromis - oceniła. Dodała, że przepisy zawarte w nowelizacjach zabezpieczają zdrowie i życie osób, które mają kontakt z promieniowaniem jonizującym na terenie naszego kraju w oparciu o normy Unii Europejskiej.

Małgorzata Pępek (PO-KO) zauważyła zaś, że nowelizacja wprowadza do prawa rozwiązania, które dotychczas nie były w nim uregulowanie, np. obowiązek pomiaru stężenia radonu wewnątrz pomieszczeń w budynkach. - Wiadomo, że wdrożenie zaproponowanych rozwiązań będzie wiązało się z obciążeniami dla budżetu państwa w wysokości od 9 do 15 mln zł rocznie. Dodatkowe koszty mają ponieść również przedsiębiorcy (...) - mówiła, dopytując o przewidywane koszty, które mają oni ponieść.

Odnosząc się do tego pytania, wiceminister środowiska Michał Kurtyka powiedział, że w większości przypadków dostosowanie do tych przepisów już nastąpiło. - Ci przedsiębiorcy w swoim najlepiej rozumianym interesie już dopasowali swoje funkcjonowanie do rygorów związanych z lepszą analizą, ze zwiększeniem bezpieczeństwa posługiwania się materiałami radioaktywnymi (...). W związku z tym nie widzimy tutaj jakiegoś znaczącego wpływu. Co więcej te koszty, nawet jeżeli by były, są rozłożone - mamy dwa lata na to, żeby ta ustawa i nałożone przez nią rygory - jeżeli chodzi o podmioty prywatne - zafunkcjonowała - podkreślił.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, które mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

ME opublikowało projekt Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu (16 stycznia 2019)Po 2020 roku Belgia zamieni atom na wiatraki (27 grudnia 2017)Mądrzy przed szkodą (31 maja 2017)Kazachstan zmieni swój miks energetyczny (12 września 2016)Małe reaktory jądrowe przyszłością polskiej energetyki? (04 sierpnia 2016)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych