Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2023 04 grudnia 2023

Idą zmiany w Prawie energetycznym. Wszystko przez rosnące zapotrzebowanie na gaz

W 2031 r. roczne zużycie gazu w Polsce będzie wyższe o 80 proc. wobec 2021 r., a dobowe – o 220 proc. W wykazie prac legislacyjnych pojawiła się zapowiedź nowelizacji Prawa energetycznego.

   Powrót       29 grudnia 2021       Energia   
gaz ziemny

Analizy operatora systemu przesyłowego gazowego (OSPG) jednoznacznie wskazują, że w kolejnych latach zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce będzie systematycznie rosnąć. Dane określają, że w 2031 r. zużycie gazu ziemnego w skali roku wyniesie 34,9 mld m3 - warto przy tym dodać, że bieżący poziom wynosi 18,5 mld m3/rok. OSPG szacuje ponadto, że obecny pułap wykorzystania gazu rzędu 90 mln m3/dobę podniesie się do ok. 200 mln m3/dobę.

- W tym kontekście kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i integralności systemu przesyłowego gazowego czy możliwości bilansowania systemu w kolejnych latach jest skuteczne zarządzanie dostępnymi pojemnościami magazynowymi gazu ziemnego i dalsza ich rozbudowa - czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM. - Inwestycje mające na celu rozbudowę istniejących pojemności magazynowych będą miały istotne znaczenie dla możliwości zapewnienia bezpiecznych dostaw gazu ziemnego do odbiorców końcowych w okresach najwyższego zapotrzebowania (tzw. doby szczytowe) poprzez uzupełnienie dostaw gazu ziemnego realizowanych przez punkty wejścia do polskiego systemu gazowego. - wyjaśnia ustawodawca.

Zmianie zostanie poddana ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.). We wpisie w wykazie prac legislacyjnych RM wskazano, że głównym celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Ma się to dokonać poprzez “zapewnienie dostępności zasobów energetycznych, realizację odpowiednich inwestycji infrastrukturalnych (nakierowanych przede wszystkim na dywersyfikację oraz przeciwdziałanie zakłóceniom dostaw surowców energetycznych), a także zachowanie ciągłości i niezawodności funkcjonowania kluczowych systemów energetycznych”.

Ceny gazu i niezależność od Rosji

W kierunku osiągnięcia ww. zamierzeń mają zostać podjęte działania w sektorze gazu ziemnego (dotyczące rozwoju infrastruktury przesyłowej i magazynowej) w taki sposób, by choć częściowo uniezależnić Polskę od dostaw surowca z Rosji. Drugą ważną kwestią w horyzoncie zapowiadanych zmian jest zabezpieczenie odbiorców końcowych przed wysokimi cenami gazu poprzez większe możliwości magazynowania surowca.

- W zależności od dynamiki wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w gospodarce dodatkowe pojemności konieczne do wybudowania wynoszą do 2500 mln m3 (przy obecnie dostępnych pojemnościach wynoszących 3174 mln m3) - wskazano w wykazie prac legislacyjnych RM.

Proponowane zmiany w projekcie nowelizacji

Omawiany projekt nowelizacji zakłada m.in. zmianę obowiązującego modelu funkcjonowania operatora systemu magazynowania gazu (OSMG). Projekt uzupełnia przepisy dotyczące formy, w jakiej może działać OSMG, treści umowy powierzającej pełnienie obowiązków OSMG, obowiązków OSMG i właściciela instalacji magazynowej, a także zakresu kompetencji krajowego organu regulacyjnego, jakim jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki w obszarze kształtowania relacji między właścicielem instalacji magazynowej a OSMG.

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a spodziewany czas przyjęcia dokumentu przez RM to pierwszy kwartał 2022 r.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowe zasady określania wskaźnika WACC dla operatorów systemów gazowych (04 grudnia 2023)Energia prosto od krowy. Przydomowe biogazownie u podnóża Kilimandżaro (01 grudnia 2023)Czy ciepłownictwo bez węgla i gazu jest możliwe? Tak, ale wymaga inwestycji rzędu biliona złotych (28 listopada 2023)URE wszczyna kontrolę ws. odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (30 października 2023)Przejścia z paliwem przejściowym. Jak żyć z gazem ziemnym (27 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony