Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.02.2023 06 lutego 2023

Senat za ustawą dotyczącą metod oceny hałasu i wydłużeniem terminu przyłączenia instalacji OZE do sieci

   Powrót       09 czerwca 2022       Energia   

Senat poparł w środę nowelizację Prawa ochrony środowiska wraz z poprawką dotyczącą przyłączania do sieci nowo powstających instalacji OZE. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego unijne dyrektywy dotyczące wspólnych metod oceny hałasu. Teraz nowela wróci do Sejmu.

Głównym celem ustawy Prawo ochrony środowiska są kwestie walki z hałasem, natomiast na etapie prac sejmowych do noweli wprowadzono przepis dotyczący przesunięcia terminu na przyłączenia do sieci nowo powstających instalacji OZE. Pierwotny termin upływał z końcem czerwca 2022 r., Sejm przesunął termin do 16 lipca 2024 r. Przyjęta przez Senat poprawka zgłoszona przez Stanisława Gawłowskiego (senator niezrzeszony) zakłada, że do wniosku o przesunięcie terminu, jaki inwestor ma złożyć, powinny zostać dołączone dokumenty poświadczające uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji lub pozwolenia na budowę. Poprawka ma na celu eliminację tych inwestycji, które w ogóle nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Przepisy ws. hałasu

Zgodnie z nowelizacją Prawa ochrony środowiska, podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu (tj. zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, a także prezydenci miast powyżej 100 tys. mieszkańców) będą musiały stosować zaktualizowane metody oceny hałasu, określone w przepisach unijnych.

Nowela zakłada, że organy ochrony środowiska (tj. marszałkowie województw) i podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zostaną wyposażone w narzędzie umożliwiające dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego.

Marszałek województwa będzie mógł też nakładać - na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe, które usytuowane są w miastach na prawach powiatu – obowiązek sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa przeglądu ekologicznego. Przegląd ekologiczny dostarcza informacji na temat faktycznego oddziaływania konkretnego obiektu na środowisko, a w przypadku, gdy obiekt nie spełnia przepisów o ochronie środowiska – proponuje działania naprawcze.

Nowela pozwoli też uregulować w rozporządzeniu sposób ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Takie rozporządzenie ma określać np. rodzaje poważnych awarii przemysłowych i parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków takich awarii.(PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Warszawa: Dofinansowanie z NFOŚiGW na 12 kolejnych autobusów elektrycznych (23 stycznia 2023)Wieże wiatrowe na Bałtyk powstaną w Gdańsku (20 stycznia 2023)Kalisz: Wprowadzono bezpłatną komunikację miejską (16 stycznia 2023)Bydgoszcz: Modernizacja instalacji przetwarzania odpadów (12 grudnia 2022)Widoczne postępy w realizacji celów UE na 2030 r., ale zanieczyszczenie środowiska wciąż zbyt wysokie (09 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony