Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Ruszyły prekonsultacje aktualizacji dokumentów KPEiK i PEP2040

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o możliwości wzięcia udziału w prekonsultacjach mających na celu przygotowanie projektów aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych dotyczących sektora energii.

   Powrót       14 czerwca 2023       Energia   
Ruszyły prekonsultacje aktualizacji dokumentów KPEiK i PEP2040

Prekonsultacje będą dotyczyć całości Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK). Celem prekonsultacji ma być określenie „szans, wyzwań oraz działań, narzędzi i środków niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju sektora energii”. Ma to być dodatkowy etap zbierania opinii przez rząd. Same dokumenty mają być poddane pełnym konsultacjom publicznym i uzgodnieniom w późniejszym terminie.

Jak informuje MKiŚ, będzie to proces „zbierania opinii dotyczących krajowej wizji niskoemisyjnej transformacji energetycznej w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej, a także kształtowania wkładu Polski w unijne cele klimatyczno-energetyczne do 2030 r.”. Zainteresowane strony mogą zgłaszać  opinie do 30 czerwca 2023 r.

Przypomnijmy, że 3 kwietnia br. została zaprezentowana aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) w zakresie elektroenergetyki. Dokument został dostosowany do warunków górniczej umowy społecznej i potrzeb sektora.

Scenariusz prognostyczny

Do dyskusji przygotowano scenariusz prognostyczny(1) dla sektora wytwarzania energii elektrycznej. Dokument obejmuje obecne trendy i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac nad kompleksową aktualizacją strategii energetycznej. Resort liczy na przedstawienie sugerowanych rozwiązań, popartych argumentacją, danymi i analizami.

Zgodnie z założeniami, zaktualizowana wersja PEP2040 będzie zawierać nowy, czwarty filar – suwerenność energetyczna. Istotnym elementem strategii ma być silniejsza dynamika rozwoju OZE (zwłaszcza zapewniających stabilne dostawy energii), a także infrastruktury sieciowej i magazynowej.

Moce OZE mogą osiągnąć ok. 50 GW w 2030 r. i ok. 88 GW w 2040 r. Już w 2025 r. prawdopodobnie będą stanowić ok. połowę mocy zainstalowanych w Krajowym Systemie Elektroenergetyczym i 68% w 2040 r. Dominującą technologią mocy zainstalowanej w OZE będzie fotowoltaika – ok. 45 GW. Rozwój nowych projektów energetyki wiatrowej na morzu będzie skutkował przyrostem mocy do ok. 18 GW w 2040 r. Równocześnie może nastąpić wzrost mocy wiatrowych na lądzie do ok. 20 GW. Produkcja z OZE będzie pokrywać zapotrzebowanie na energię elektryczną w ok. 47% w 2030 r. (ok. 93 TWh) oraz ok. 51% w 2040 r. (ok. 124 TWh).

Czytamy, że „dla pewności dostaw energii i lepszej integracji OZE w systemie średniookresowo może nastąpić zwiększenie poziomu wykorzystania istniejących bloków węglowych”. Podkreślono jednak, że nie przewiduje się budowy nowych.

Ponadto planowane jest przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych służących szybszej i głębszej dywersyfikacji dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, które są niezbędne gospodarce w przejściowym okresie transformacji.

Polska ma dążyć do zastępowania popytu na gaz ziemny i ropę naftową alternatywnymi źródłami energii, tj. wodorem, biometanem, biokomponentami, niskoemisyjnymi paliwami syntetycznymi, energią elektryczną.

Przewiduje się, że nastąpi znacząca dywersyfikacja technologiczna miksu energetycznego w kierunku dekarbonizacyjnym. W 2040 r. źródła zeroemisyjne mogą stanowić ok. 74% mocy zainstalowanych i pokryć ok. 73% zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednostkowy współczynnik emisyjności może ulec obniżeniu o ok. 76% w porównaniu do 2021 r. – do ok. 168 kg CO2/MWh w 2040 r.

Do 2040 r. produkcja energii elektrycznej netto może wzrosnąć o ponad 36% w porównaniu z 2022 r. – tj. do ok. 244 TWh, a moc zainstalowana w KSE może ulec ponad dwukrotnemu zwiększeniu – do poziomu ok. 130 GW.

Skumulowane nakłady inwestycyjne na nowe moce do 2040 r. mogą wynieść ok. 726,4 mld zł, z czego ok. 86% nakładów będzie dotyczyć mocy bezemisyjnych, tj. ok. 60% – OZE, a ok. 26% – energetyki jądrowej.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Scenariusz prognostyczny w całości jest dostępny na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska
https://www.gov.pl/web/klimat/prekonsultacje-w-zkresie-aktualizacji-dokumentow-strategicznych-kpeikpep2040

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Europejska infrastruktura wodorowa po raz pierwszy na liście projektów PCI KE (01 grudnia 2023)Co dzieje się z ochroną środowiska w Strasburgu? Głosowania na sesji plenarnej PE (22 listopada 2023)Pięta Achillesa polskiego offshore'u. Co pozostaje do rozwiązania? (22 listopada 2023)Co wnosi morska energetyka wiatrowa do polskiej gospodarki? (22 listopada 2023)Co przyciąga inwestorów offshore do Polski? (21 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony