Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko

Bezterminowe plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, ale i szybsze przeprowadzanie inwestycji przeciwpowodziowych przez Wody Polskie - oto niektóre z rozwiązań podpisanej przez Prezydenta tzw. ustawy ocenowej.

   Powrót       06 września 2023       Planowanie przestrzenne   

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko - wynika z wtorkowego komunikatu Kancelarii Prezydenta RP. Ustawa ma na celu "przyspieszyć procedury środowiskowe", m.in. wobec przedsięwzięć uznanych przez rząd za strategiczne.

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, według rządu, ma przyspieszyć procesy wydawania decyzji środowiskowych, przygotowywania i realizacji inwestycji, w tym liniowych, takich jak: drogi, inwestycje wodne i przeciwpowodziowe, a także te związane z obronnością państwa.

Nowelizacja przewiduje, że do katalogu inwestycji strategicznych zostaną dodane: linie tramwajowe i metro, inwestycje dotyczące lotnisk użytku publicznego, a także inwestycje związane z wydobywaniem kopalin i węglowodorów ze złóż. Dotyczy to również obiektów szczególnie ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Dla takich inwestycji nie będzie wymagana zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj też: Sejm przegłosował nowelizację ustawy ocenowej. Będzie skarga do Komisji Europejskiej

Nowe przepisy będą wdrażać art. 2 ust. 4 unijnej dyrektywy ws. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Zgodnie z nim państwo członkowskie w wyjątkowych okolicznościach może zwolnić daną inwestycję ze stosowania przepisów dyrektywy. Oznacza to brak konieczności uzyskania decyzji środowiskowej i przeprowadzenie uproszczonej oceny środowiskowej na etapie decyzji inwestycyjnej. Ma to być regulowane w rozporządzeniu rządu.

Ustawa bezterminowo wydłuży obecnie 10-letnie plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Będą one jednak podlegać przeglądowi co sześć lat i w razie potrzeby aktualizowane.

Nowelizacja ma też pozwolić na przyspieszenie inwestycji przeciwpowodziowych realizowanych przez Wody Polskie.

Nowe prawo odnosi się również do realizacji inwestycji atomowych. Przewidziano dodanie organów opiniujących w procedurze wydawania decyzji zasadniczej dla obiektów jądrowych. Wprowadzono podniesienie maksymalnego poziomu wydatków na sfinansowanie nowych zadań dla Państwowej Agencji Atomistyki.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, dla których ustawa przewiduje inny termin ich wejścia w życie.

Źródło: 

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jakie są polskie zasady składowania dwutlenku węgla? (29 września 2023)Jest postanowienie WSA w sprawie Turowa. Sprawa zawieszona (31 sierpnia 2023)Spółka Restrukturyzacji Kopalń będzie otrzymywać wsparcie od NFOŚiGW do 2027 r. (23 sierpnia 2023)Wiatraki ponad koronami drzew (28 czerwca 2023)Pompy ciepła a hałas – pytają posłowie. Możliwa zmiana przepisów (23 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony