Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko

Bezterminowe plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, ale i szybsze przeprowadzanie inwestycji przeciwpowodziowych przez Wody Polskie - oto niektóre z rozwiązań podpisanej przez Prezydenta tzw. ustawy ocenowej.

   Powrót       06 września 2023       Planowanie przestrzenne   

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko - wynika z wtorkowego komunikatu Kancelarii Prezydenta RP. Ustawa ma na celu "przyspieszyć procedury środowiskowe", m.in. wobec przedsięwzięć uznanych przez rząd za strategiczne.

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, według rządu, ma przyspieszyć procesy wydawania decyzji środowiskowych, przygotowywania i realizacji inwestycji, w tym liniowych, takich jak: drogi, inwestycje wodne i przeciwpowodziowe, a także te związane z obronnością państwa.

Nowelizacja przewiduje, że do katalogu inwestycji strategicznych zostaną dodane: linie tramwajowe i metro, inwestycje dotyczące lotnisk użytku publicznego, a także inwestycje związane z wydobywaniem kopalin i węglowodorów ze złóż. Dotyczy to również obiektów szczególnie ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Dla takich inwestycji nie będzie wymagana zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj też: Sejm przegłosował nowelizację ustawy ocenowej. Będzie skarga do Komisji Europejskiej

Nowe przepisy będą wdrażać art. 2 ust. 4 unijnej dyrektywy ws. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Zgodnie z nim państwo członkowskie w wyjątkowych okolicznościach może zwolnić daną inwestycję ze stosowania przepisów dyrektywy. Oznacza to brak konieczności uzyskania decyzji środowiskowej i przeprowadzenie uproszczonej oceny środowiskowej na etapie decyzji inwestycyjnej. Ma to być regulowane w rozporządzeniu rządu.

Ustawa bezterminowo wydłuży obecnie 10-letnie plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Będą one jednak podlegać przeglądowi co sześć lat i w razie potrzeby aktualizowane.

Nowelizacja ma też pozwolić na przyspieszenie inwestycji przeciwpowodziowych realizowanych przez Wody Polskie.

Nowe prawo odnosi się również do realizacji inwestycji atomowych. Przewidziano dodanie organów opiniujących w procedurze wydawania decyzji zasadniczej dla obiektów jądrowych. Wprowadzono podniesienie maksymalnego poziomu wydatków na sfinansowanie nowych zadań dla Państwowej Agencji Atomistyki.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, dla których ustawa przewiduje inny termin ich wejścia w życie.

Źródło: 

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmienią się oznaczenia produktów chemicznych i kosmetyków (07 grudnia 2023)Porozumienie w sprawie ekoprojektowania. Rada UE i PE na wspólnym gruncie (05 grudnia 2023)Recykling czy redukcja wytwarzania? Głosy wokół traktatu plastikowego ONZ (01 grudnia 2023)Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie baterii? (29 listopada 2023)ESRS E2: Zanieczyszczenia czarno na białym (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony