Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.04.2024 21 kwietnia 2024

Problematyczne zróżnicowanie opłat za pobór wód

Problematyka kwalifikowania poboru wód przez przedsiębiorstwa wod-kan według kryterium celu poboru wód jest przedmiotem wymiany urzędowych pism między Wodami Polskimi a Wodociągami Polskimi. W skrócie: problem dotyczy pieniędzy.

   Powrót       23 listopada 2018       Woda   

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” argumentuje, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozumiane tak, jak to wynika z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, pobiera wodę tylko na jeden cel. Mianowicie: zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Na czym polega spór?

Z kolei Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsekwentnie wskazuje na konieczność zróżnicowania opłat za pobór wody w zależności od tego, czy woda jest wykorzystywana dla celów bytowych, czy też dla celów gospodarczych. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” argumentuje z kolei, że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe przyjęcie takiego podziału. Izba przedstawiła także propozycje potencjalnych zmian legislacyjnych. To jednak pieśń przyszłości.

Różne stawki dla różnego celu poboru

Według obecnego stanu prawnego obowiązują różne stawki. W skrócie mówiąc, maksymalne jednostkowe stawki za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty zmiennej do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody wynoszą 0,70 zł za 1 m sześc. pobranych wód podziemnych oraz 0,35 zł za 1 m sześc. pobranych wód powierzchniowych. Jednocześnie ustawodawca w art. 274 pkt. 4 Prawa wodnego wprowadził odrębną regulację w odniesieniu do poboru wód do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w której określona została preferencyjna stawka opłaty (ok. 0,20 zł za m sześc.).

Stanowisko Wód Polskich

Wody Polskie argumentują, że zakresem zastosowania przepisu art. 274 pkt. 4 Prawa wodnego jest objęty wyłącznie pobór wód dokonywany przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. wodę przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych.

Zaopatrzenie w wodę podmiotów publicznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie odpowiada celowi poboru wód z art. 274 pkt. 1 Prawa wodnego, ponieważ nie polega na dostarczaniu ludności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, choćby było dokonywane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i to w ramach realizacji zadań własnych gminy.

Konkluzja

Wody Polskie uważają zatem, że dostarczanie przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wody podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą odpowiada zakresowi regulacji z art. 274 pkt. 1 Prawa wodnego, który określa maksymalne jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty zmiennej do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody.

Będziemy obserwować dalszy rozwój wydarzeń w tej sprawie.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

5% polskich wód podziemnych ma antropogenicznie zmienioną jakość (04 kwietnia 2024)Kryzys wodny zagraża dobrobytowi i pokojowi na świecie. Raport UNESCO (22 marca 2024)Zmiany klimatu zagrażają ważnym zasobom słodkiej wody (01 lutego 2024)500 zł na dobę za pobór 1 m3/s wód podziemnych. Rząd wyznaczył stawki opłat za usługi wodne (17 listopada 2023)300 mln zł w puli konkursu dot. zaopatrzenia w wodę gmin powyżej 15 tys. mieszkańców (02 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony