Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód firmy Arcadis
Unikalna oczyszczalnia Bio Solid firmy BAMARTECH

Problematyczne zróżnicowanie opłat za pobór wód

a+a-    Powrót       23 listopada 2018       Woda   

Problematyka kwalifikowania poboru wód przez przedsiębiorstwa wod-kan według kryterium celu poboru wód jest przedmiotem wymiany urzędowych pism między Wodami Polskimi a Wodociągami Polskimi. W skrócie: problem dotyczy pieniędzy.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” argumentuje, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozumiane tak, jak to wynika z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, pobiera wodę tylko na jeden cel. Mianowicie: zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Na czym polega spór?

Z kolei Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsekwentnie wskazuje na konieczność zróżnicowania opłat za pobór wody w zależności od tego, czy woda jest wykorzystywana dla celów bytowych, czy też dla celów gospodarczych. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” argumentuje z kolei, że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe przyjęcie takiego podziału. Izba przedstawiła także propozycje potencjalnych zmian legislacyjnych. To jednak pieśń przyszłości.

Różne stawki dla różnego celu poboru

Według obecnego stanu prawnego obowiązują różne stawki. W skrócie mówiąc, maksymalne jednostkowe stawki za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty zmiennej do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody wynoszą 0,70 zł za 1 m sześc. pobranych wód podziemnych oraz 0,35 zł za 1 m sześc. pobranych wód powierzchniowych. Jednocześnie ustawodawca w art. 274 pkt. 4 Prawa wodnego wprowadził odrębną regulację w odniesieniu do poboru wód do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w której określona została preferencyjna stawka opłaty (ok. 0,20 zł za m sześc.).

Stanowisko Wód Polskich

Wody Polskie argumentują, że zakresem zastosowania przepisu art. 274 pkt. 4 Prawa wodnego jest objęty wyłącznie pobór wód dokonywany przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. wodę przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych.

Zaopatrzenie w wodę podmiotów publicznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie odpowiada celowi poboru wód z art. 274 pkt. 1 Prawa wodnego, ponieważ nie polega na dostarczaniu ludności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, choćby było dokonywane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i to w ramach realizacji zadań własnych gminy.

Konkluzja

Wody Polskie uważają zatem, że dostarczanie przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wody podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą odpowiada zakresowi regulacji z art. 274 pkt. 1 Prawa wodnego, który określa maksymalne jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty zmiennej do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody.

Będziemy obserwować dalszy rozwój wydarzeń w tej sprawie.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co łączy wodociągi w Polsce i Dubaju? Technologia smart (23 maja 2019)ARiMR ułatwi przygotowanie planów, które ograniczą przesadne nawożenie azotem (02 maja 2019)Raport o stanie gminy to znacznie więcej niż tylko statystyka (30 kwietnia 2019)Raport NIK: hałdy pogórniczych odpadów nadal nierozwiązanym problemem (30 kwietnia 2019)Międzynarodowy protest przeciw powiększaniu kopalni Turów (29 kwietnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych