Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Producenci środków ochrony roślin niepewni co do przyszłości swojego systemu zbiórki

Dyskusje nad kształtem ROP chwilowo ucichły, ale temat na pewno wróci. W Polsce jest branża, która opracowała i wdrożyła system zbiórki, który osiągnął w 2019 r. wynik 75 proc. zbiórki opakowań i recyklingu na poziomie 54 proc. Można?

   Powrót       01 kwietnia 2020       Odpady   

Mowa o systemie zbiórki stworzonym przez producentów środków ochrony roślin (ś.o.r), którzy w ramach Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (PSOR) stworzyli w 2004 r. wspólny dla wszystkich użytkowników systemu odbioru opakowań, zwany Systemem PSOR. Była to odpowiedź producentów i importerów na obowiązek zbierania i zagospodarowania opakowań zawarty w ustawie o gospodarce opakowaniach i odpadami opakowaniowymi.

Jak działa System zbiórki?

W ramach Systemu zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz opakowania po innych niebezpiecznych preparatach wykorzystywanych w rolnictwie. Należą do nich nawozy czy produkty biobójcze. Puste i trzykrotnie wypłukane opakowania po środkach ochrony roślin rolnik lub inny użytkownik powinien zwrócić do sklepu, który sprzedaje środki ochrony roślin. Nie ma konieczności okazywania paragonu ani innego dowodu zakupu. W praktyce każdy sklep może włączyć się w zbiórkę w ramach tego systemu zgłaszając się online poprzez formularz na stronie www.systempsor.pl lub telefonicznie.

Ogrodniku, miłośniku zieleni – gdzie wyrzucasz opakowania po ś.o.r?

Uwaga, nieprofesjonalni użytkownicy ś.o.r. także mogą zostawić puste opakowania w punkcie sprzedaży lub oddać je do gminnego punktu selektywnej zbiórki opakowań komunalnych (PSZOK). Niezależnie, czy opakowanie jest szklane, czy plastikowe, pustych opakowań nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi!

Sklep otrzymuje od systemu pakiet startowy, worki do gromadzenia opakowań, plakaty, broszury i umowę na wywóz tych odpadów z firmą świadczącą profesjonalne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów po substancjach niebezpiecznych. Operator działający w imieniu producentów i importerów odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży, a zebrane opakowania są poddawane procesowi recyklingu i odzysku.

Wyniki zbiórki: ponad 75 proc.

PSOR jest właścicielem Systemu i go nadzoruje. Koszty funkcjonowania Systemu ponoszą producenci i importerzy tych środków. Dla użytkowników i sklepów jest to system bezpłatny. Czy system jest skuteczny? Jak informuje redakcję PSOR, w ramach omawianego systemu w 2019 roku zostało zebranych ponad 75 proc. masy opakowań wprowadzonych na rynek, czyli 2,23 mln kg opakowań. Zebrane opakowania poddawane są bądź odzyskowi energetycznemu, bądź procesowi recyklingu (54 proc.) Niewielka tylko część opakowań jest poddawana unieszkodliwieniu. Z uwagi na fakt, że opakowania są klasyfikowane jako niebezpieczne, zbiórka i zagospodarowanie odbywa się pod kodem 150110*. Recyklat z opakowań jest obecnie wykorzystywany do produkcji rur osłonowych do światłowodów.

Czy system jest szczelny?

Rynek produkcji i obrotu środkami biobójczymi i ochrony roślin jest rynkiem regulowanym, więc obowiązują ściśle określone zasady importu, dystrybucji i sprzedaży produktów. Każde opakowanie wprowadzone na rynek legalnie przez importera, podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy czy też importera równoległego lub w końcu producenta musi być wliczone do masy wprowadzonej na rynek.

Różne systemy, jeden cel

Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (European Crop Protection Association, ECPA), którego członkiem jest m.in. PSOR, opracowało rekomendowany model zbiórki, który znajduje odzwierciedlenie w systemie wdrożonym w Polsce. Podobne systemy zbiórki opakowań wspierane przez producentów funkcjonują w 40 krajach na całym świecie. Branża producentów środków ochrony roślin określiła swoje zobowiązanie oraz zasady w mapie drogowej postępowania z opakowaniami(1).

Systemy w każdym kraju działają w oparciu o lokalne uwarunkowania prawne, również pod względem tego, jak klasyfikowane są odpady opakowaniowe. W Polsce to kategoria odpadów niebezpiecznych (ang. hazardous). Podobnie w Meksyku, Portugalii, na Węgrzech czy Chorwacji, ale np. w Niemczech, Australii, Austrii, Belgii, Luksemburgu czy Grecji nie mają statusu odpadów niebezpiecznych (ang. non-hazardous).

W wielu krajach są to systemy zbiórki dobrowolne (ang. voluntary), jak np. w USA, Słowenii, Rumunii czy Argentynie. Szereg krajów, w tym Polska, Belgia, Austria, Węgry, posiada systemy zorganizowane przez przemysł, będące realizacją obowiązków ustawowych (to tzw. status: legally mandated – prawnie upoważnione). Ale np. w Australii obowiązuje system zorganizowany w kooperacji przemysłu i rządu (ang. industry-government co-regulation).

ROP w Polsce w fazie przygotowań

Ciągle nie wiadomo, jak będzie wyglądał system rozszerzonej odpowiedzialności producentów w Polsce opracowywany w Ministerstwie Klimatu. Warto brać pod uwagę sprawdzone nie tylko w Polsce, ale w świecie rozwiązania. – Uważamy, że ramy funkcjonowania Systemu System Zbiórki PSOR powinny zostać uwzględnione w planowanej regulacji ROP – przekonuje Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

 

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Dokument dostępny tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8482-roadmap-for-establishing-a-container-management-program.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tytoń, rtęć, produkty biobójcze i drony mają zostać objęte wzmocnionym nadzorem (15 maja 2024)Uniknąć ponad mld ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie. Ministerstwo poprawia system kaucyjny (07 maja 2024)Ambitne cele PPWR są osiągalne? Szwedzka instalacja rozdziela tworzywa na 12 frakcji (30 kwietnia 2024)Sukces systemu kaucyjnego zależy w dużej mierze od niezawodności automatów zwrotnych (26 kwietnia 2024)Nowe przepisy PE ws. recyklingu opakowań, łagodzenia wpływu firm na środowisko i cel zerowego zanieczyszczenia (25 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony