Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.02.2024 22 lutego 2024

Producent osłonek białkowych dostał dofinansowanie z NFOŚiGW

   Powrót       14 stycznia 2019       Energia   

Poprawa efektywności energetycznej przy suszeniu osłonek kolagenowych – taki będzie efekt dofinansowania przez NFOŚiGW projektu firmy Fabios SA w Białce. Uruchomienie innowacyjnego procesu produkcyjnego przyniesie istotne zyski środowiskowe: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, a w konsekwencji redukcję emisji dwutlenku węgla.

Dotacja w wysokości 3,9 mln zł dla przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej procesu suszenia osłonki poprzez zastosowanie kompaktowego zespołu stacji przygotowania powietrza z palnikiem gazowym została potwierdzona umową 10 stycznia 2019 r. Podpisali ją w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski i Prezes Zarządu Fabios SA Marek Kural.

Beneficjent z Białki w województwie małopolskim jest wytwórcą rozmaitego typu osłonek białkowych, które wykorzystywane są głównie w przemyśle mięsnym, przy produkcji wyrobów wędliniarskich. Służą one również jako opakowania do innych przetworów spożywczych. Przedsiębiorstwo funkcjonuje na polskim rynku nieprzerwanie od 43 lat. Jego produkty są kupowane także w krajach Unii Europejskiej, w Europie Wschodniej, Azji, Ameryce i Australii.

Całkowity koszt realizacji innowacji oszacowano na ponad 11 mln zł

W ramach wspomnianego projektu Fabios SA zainstaluje kompaktowy zespół stacji przygotowania powietrza z palnikiem gazowym wraz z rekuperatorowym odzyskiem ciepła. Zespół przygotowania powietrza zostanie wdrożony na trzech istniejących liniach suszarniczych. Zakres prac modernizacyjnych obejmie wykonanie rurociągu gazowego, fundamentów i konstrukcji pod centrale, nowych kanałów wentylacyjnych, stacji przygotowania powietrza wraz z automatyką, instalacji zasilania elektrycznego dla nowych elementów linii. Całkowity koszt realizacji innowacji oszacowano na 11 144 050 zł, a dotacja z NFOŚiGW wyniesie dokładnie 3 900 417 zł.

W wyniku modernizacji i wdrożenia innowacyjnego procesu dojdzie do znacznego zwiększenia efektywności energetycznej. Na efekt ekologiczny przedsięwzięcia złoży się zaoszczędzenie energii końcowej (będącej sumą energii elektrycznej końcowej i cieplnej końcowej) o 6647 MWh/rok. Zmniejszy się również emisja dwutlenku węgla o 1134 Mg/rok, przy założeniu produkcji w pierwszym pełnym roku działania instalacji na poziomie 5 525 497 kg masy rocznie.

GEKON wspiera przedsiębiorców prowadzących prace rozwojowe

Dotacja dla projektu firmy Fabios SA została udzielona przez NFOŚIGW w ramach programu priorytetowego GEKON (Generator Koncepcji Ekologicznych). Jest to pierwszy w Polsce program branżowy w dziedzinie działań proekologicznych, wspólnie przygotowany i realizowany przez dwie instytucje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program wspiera przedsiębiorców z sektora prywatnego, którzy prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe, a następnie wdrażają powstałe w ich wyniku proekologiczne, innowacyjne technologie. GEKON wychodzi naprzeciw wyzwaniom określonym w unijnej strategii Europa 2020 i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2020. Jest też skorelowany z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Źródło: NFOŚiGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Certyfikacja budynków, a efektywność energetyczna – problemy techniczne (22 lutego 2024)Horyzontalna pomoc publiczna napisana od nowa. Opublikowano projekty sześciu rozporządzeń. (21 lutego 2024)Pierwszy Rzeszowski Panel Klimatyczny. 51 rekomendacji (20 lutego 2024)(Nie)oczywiste korzyści. Jak efektywność energetyczna wzmacnia biznes (19 lutego 2024)OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony