Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2023 04 października 2023

Nowy program ws. zmniejszenia zanieczyszczenia azotanami uwzględnia osady ściekowe

W RCL opublikowano aktualizację Programu ws. zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. W aktualizacji uwzględniono postęp i zmiany zachodzące w rolnictwie. Zmiany obejmują m.in. wykorzystanie osadów ściekowych.

   Powrót       07 listopada 2022       Ryzyko środowiskowe   

W Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt(1) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (numer z wykazu: RC12). Projekt przekazano do konsultacji publicznych.

Zmiany względem poprzedniego Planu

Projektodawca – Ministerstwo Infrastruktury - wskazuje, że w związku z upływem 4 lat od ogłoszenia pierwszego Programu konieczne było przeprowadzenie jego przeglądu i aktualizacji. - Projekt aktualizacji Programu działań uwzględnia postęp i zmiany zachodzące w rolnictwie, bazuje również na najnowszych wynikach badań w zakresie nauk rolniczych – czytamy.

Czytaj też: Dalszy wzrost temperatury może doprowadzić do spadku plonów podstawowych upraw na południu UE o 10% rocznie

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, „po przeprowadzonych kompleksowych analizach, w stosunku do obowiązującego od 2020 r. Programu działań”, wprowadzono zmiany dotyczące m.in. zastosowania elastycznego wiosennego terminu nawożenia, aktualizacji wskaźników produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu czy sposobu obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych. W aktualizacji Programu uwzględniono ponadto kwestie stosowania ścieków i osadów ściekowych w gospodarce nawozowej gospodarstw rolniczych.

Metoda obliczenia ilości azotu w osadzie ściekowym- Osady ściekowe oraz ścieki mogą stanowić źródło związków pokarmowych dla roślin uprawnych. Rolnicze wykorzystanie obu tych produktów obwarowane jest szeregiem uwarunkowań prawnych, które mają na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. Uwzględnienie w Programie działań wymagań, w zakresie stosowania osadów ściekowych oraz ścieków, bazuje na przywołaniu i uzupełnieniu obowiązujących norm prawnych. Azot pochodzący z osadów ściekowych i ścieków powinien być uwzględniony w ramach zbilansowanego nawożenia azotem z uwzględnieniem maksymalnych ilości azotu działającego. Dlatego uzupełniono zapisy Programu działań o metodę obliczenia ilości azotu w osadzie ściekowym na podstawie wyników badań oraz dawek ścieków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym na wykorzystanie rolnicze ścieków. Ponadto, uzupełniono w Programie działań tabelę 11 o wartości równoważnika nawozowego dla osadów ściekowych i ścieków w podziale na wiosenny i jesienny termin stosowania – wyjaśnia projektodawca.

Jak wyjaśniono, zaproponowane działania mają przyczynić się do dalszej poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Aktualizacja Programu stanowi ponadto „formę adaptacji sektora rolniczego do zmian klimatu, poprzez skorelowanie terminu rozpoczęcia wiosennego nawożenia ze średnią temperaturą dobową powietrza”.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365910/katalog/12924431#12924431

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

SolarPower Europe aktualizuje wytyczne dla systemów agrofotowoltaicznych (04 października 2023)UE z pomocą finansową rzędu 90 mln euro na odbudowę gleb (29 września 2023)Lepszy system żywnościowy jest możliwy – apel do komitetów wyborczych (29 września 2023)Bliżej zrównoważonego rozwoju? Jak dotąd zrealizowano tylko 15 % SDGs (20 września 2023)Lista substratów utrudnieniem dla biogazowni rolniczych (13 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony