Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Program działań prowadzących do zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami ogłoszony

   Powrót       18 lipca 2018       Ryzyko środowiskowe   

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 12 lipca 2018 r.

Dokument określa m.in.:

  1. sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych w pobliżu wód, na terenach o dużym nachyleniu, a także na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub przykrytych śniegiem;
  2. terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów;
  3. warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, a także sposób obliczania wymaganej powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania;
  4. sposób ustalania rocznej dawki nawozów naturalnych zawierającej nie więcej niż 170 kgN/ha;
  5. zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem;
  6. sposób dokumentowania realizacji Programu.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni, tj. od dnia 27 lipca 2018 r.

Wyjątek stanowią przepisy dotyczące obowiązku sporządzania planu nawożenia azotem, które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz przepisy dotyczące obowiązku dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie.

Podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior będą miały czas do 31 grudnia 2021 r. na dostosowanie powierzchni i pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie. Natomiast podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP będą miały czas do końca 2024 r., żeby dostosować się do wymogów Programu.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Źródło: MGMiŻŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przeciw zanieczyszczeniom azotanami. Ruszył nabór na dofinansowanie dla rolników (25 października 2023)Rolnik i retencja. Duet, który może żyć w harmonii (10 maja 2023)Trwają konsultacje projektu nowego rozporządzenia ws. produkcji ekologicznej (24 marca 2023)Weszły w życie nowe przepisy chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami (13 lutego 2023)Nowy program ws. zmniejszenia zanieczyszczenia azotanami uwzględnia osady ściekowe (07 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony