Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista/ka ds. ochrony przyrody na obszarach rolniczych Fundacja WWF Polska
Badania stanu środowiska i remediacja terenów zanieczyszczonych Arcadis

Program rozwoju rolnictwa ekologicznego zatwierdzony

a+a-    Powrót       06 czerwca 2018       Zrównoważony rozwój   

Kierownictwo resortu rolnictwa przyjęło we wtorek zaktualizowany Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020. Jego celem jest rozwój rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej w Polsce.

W dokumencie wskazano, że aby nastąpił rozwój rolnictwa ekologicznego, konieczne jest zwiększenie jego konkurencyjności oraz doprowadzenie do zwiększenia oferty żywności ekologicznej na rynku. Ponadto musi nastąpić rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych, dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych oraz podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na podniesienie wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej jako żywności wysokiej jakości. Sprzyjać temu będzie utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych.

Plan ten został przygotowany we współpracy z Radą do spraw Rolnictwa Ekologicznego, która została powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czerwcu 2016 r. i stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy ministrem, a organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej.

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020 został ujęty jako jeden z projektów strategicznych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - podkreślono w komunikacie.

Ponad 23 300 producentów ekologicznego

Na koniec 2016 r. w Polsce było 23 375 producentów ekologicznych. W okresie 2015-2017 znacznie wzrosła liczba podmiotów prowadzących działalność w zakresie przygotowania produktów do sprzedaży, w tym przetwórstwa - z 562 podmiotów w 2015 r. do 705 w 2016 r. i 795 w 2017 r. W 2017 r. funkcjonowało 449 przetwórni.

Pomimo ogólnego rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego, od 2014 r. następuje zmniejszenie powierzchni użytków rolnych, na których stosowane są ekologiczne metody produkcji (z 580 730 ha w 2015 r. do 536 579 ha w 2016 r.). W latach 2015 – 2016 największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmowały rośliny na paszę, łąki i pastwiska oraz zboża, które łącznie stanowiły 80 proc. powierzchni w 2015 r. oraz 76,7 proc. w 2016 r. Najważniejsze gatunki zwierząt chowane metodami ekologicznymi to drób (głównie kury nieśne i brojlery), owce i bydło.

W 2016 r. najliczniejszą grupę producentów ekologicznych stanowili producenci rolni – 22 435 producentów tj. 96,0 proc. wszystkich producentów ekologicznych. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czy wiemy, co jemy? NIK o systemie bezpieczeństwa obrotu środkami ochrony roślin (03 lipca 2020)Pokryzysowa odbudowa gospodarki oczami unijnych ministrów środowiska (25 czerwca 2020)Strategie KE w zakresie rolnictwa i ochrony bioróżnorodności niepokoją ministrów rolnictwa (09 czerwca 2020)Komisarz Wojciechowski: Zielone strategie dla rolnictwa to dobry kierunek (05 czerwca 2020)PE podzielony w ocenie strategii dla bioróżnorodności i rolnictwa zaprezentowanych przez KE (21 maja 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony