Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Program rozwoju rolnictwa ekologicznego zatwierdzony

   Powrót       06 czerwca 2018       Zrównoważony rozwój   

Kierownictwo resortu rolnictwa przyjęło we wtorek zaktualizowany Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020. Jego celem jest rozwój rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej w Polsce.

W dokumencie wskazano, że aby nastąpił rozwój rolnictwa ekologicznego, konieczne jest zwiększenie jego konkurencyjności oraz doprowadzenie do zwiększenia oferty żywności ekologicznej na rynku. Ponadto musi nastąpić rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych, dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych oraz podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na podniesienie wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej jako żywności wysokiej jakości. Sprzyjać temu będzie utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych.

Plan ten został przygotowany we współpracy z Radą do spraw Rolnictwa Ekologicznego, która została powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czerwcu 2016 r. i stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy ministrem, a organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej.

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020 został ujęty jako jeden z projektów strategicznych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - podkreślono w komunikacie.

Ponad 23 300 producentów ekologicznego

Na koniec 2016 r. w Polsce było 23 375 producentów ekologicznych. W okresie 2015-2017 znacznie wzrosła liczba podmiotów prowadzących działalność w zakresie przygotowania produktów do sprzedaży, w tym przetwórstwa - z 562 podmiotów w 2015 r. do 705 w 2016 r. i 795 w 2017 r. W 2017 r. funkcjonowało 449 przetwórni.

Pomimo ogólnego rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego, od 2014 r. następuje zmniejszenie powierzchni użytków rolnych, na których stosowane są ekologiczne metody produkcji (z 580 730 ha w 2015 r. do 536 579 ha w 2016 r.). W latach 2015 – 2016 największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmowały rośliny na paszę, łąki i pastwiska oraz zboża, które łącznie stanowiły 80 proc. powierzchni w 2015 r. oraz 76,7 proc. w 2016 r. Najważniejsze gatunki zwierząt chowane metodami ekologicznymi to drób (głównie kury nieśne i brojlery), owce i bydło.

W 2016 r. najliczniejszą grupę producentów ekologicznych stanowili producenci rolni – 22 435 producentów tj. 96,0 proc. wszystkich producentów ekologicznych. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Europejski Zielony Ład: Działania w celu pobudzenia produkcji ekologicznej (26 marca 2021)55 sygnatariuszy stanowiska ws. planu dla Wspólnej Polityki Rolnej i Paktu społecznego dla polskiego rolnictwa (18 marca 2021)Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dopłat m.in. na ekorolnictwo (16 marca 2021)Taksonomia UE wyznacza ogólne ramy prawne, trwają prace nad aktami delegowanymi (19 listopada 2020)Unijna polityka rolna. Parlament przedstawia swoje propozycje (27 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony