Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Finał projektu „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”

   Powrót       21 kwietnia 2023       Zrównoważony rozwój   

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie finalizuje realizację Projektu „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”. Dzięki realizacji Projektu otwarty został korytarz migracyjny ryb dwuśrodowiskowych (wędrownych), głównie troci, w korycie rzeki Regi oraz w jej dopływach. Najdalsza przepławka na Redze w m. Świdwin, znajduje się w km 130+448, więc dzięki działaniom podjętym przez PGW WP, otwarto korytarz migracyjny o długości ponad 130 km w samej Redze, nie licząc jej dopływów. Dzięki szeregowi innych działań zwiększono bezpieczeństwo ryb wędrownych oraz innych organizmów wodnych oraz polepszono warunki bytowania i rozrodu ich populacji.

Czytaj: [Wywiad] Aby wypełnić zobowiązania z dyrektywy wodnej na 2027 r., renaturyzację polskich wód trzeba zacząć już dziś

Najważniejsze działania w projekcie LIFE+ Rega:

 • Udrożnienie korytarza migracyjnego rzeki Regi i jej dopływów (wykonanie 23 przepławek)
 • Wykonanie sztucznych tarlisk ryb łososiowatych o powierzchni łącznej ponad 12 000 m2
 • Monitoring przyrodniczy Projektu LIFE+ Rega (przeprowadzenie badań oceny stanu zasobów przyrodniczych zlewni Regi – badania bonitacyjne oraz liczenie gniazd tarłowych)
 • Nasadzenia drzew nad brzegami Regi - nasadzono 60 000 drzew nad brzegami zlewni Regi
 • Utworzenie użytków ekologicznych na rzekach Łoźnica i Gardominka
 • Organizacja Centrum Monitoringu i Informacji Przyrodniczej w Gryficach
 • Montaż elektrycznych barier odstraszających dla ryb przy elektrowniach wodnych na Redze w Płotach, Likowie i Rejowicach
 • Montaż urządzeń do podwodnego monitoringu ryb w dwóch przepławkach
 • Działania edukacyjne nakierowane na młodzież oraz inne grupy interesariuszy
 • Działania promocyjne (przygotowanie filmu promocyjnego, wydanie broszury tzw. Raportu Laika, prowadzenie strony internetowej oraz profilu FB)
 • Wyposażenie społecznej Straży Rybackiej w sprzęt do walki z kłusownikami
 • Współpraca z Partnerami projektu w celu wzmacniania i utrzymywania efektu środowiskowego Projektu

Szeroka współpraca dla renaturyzacji Regi

Liderem Projektu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które pełni funkcję Beneficjenta Koordynującego, a Współbeneficjentem jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Realizacja Projektu została podjęta w 2012r. PGW WP przejęło inwestycję po powstaniu jednostki w 2018r. Całkowity umowny budżet Projektu wynosi 5 407 999 euro. Termin zakończenia Programu LIFE+ Rega przypada w dniu 30.06.2023r.

Projekt prowadzony jest w ramach instrumentu finansowego LIFE+ objętego dofinansowaniem Komisji Europejskiej (50% środków) przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (45% środków). Pozostałe 5% wartości Projektu to wkład własny Beneficjenta.

Projekt realizowany jest również we współpracy z innymi instytucjami – Towarzystwem Miłośników Rzeki Regi, Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg Szczecin, Enea Nowa Energia Sp. z o.o., Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie oraz Nadleśnictwem Gryfice, jednostkami samorządu terytorialnego, użytkownikami małych elektrowni wodnych w dorzeczu Regi i innymi interesariuszami społecznymi.

Źródło: Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Śnięte ryby w Odrze pod Głogowem. Dolnośląskie (14 czerwca 2024)Kontrole użytkowników wód i legalności urządzeń wodnych. Działania na rzecz Odry (13 czerwca 2024)Zmiany pogody mogą pobudzić złote algi do zwiększenia produkcji toksyn. GIOŚ (07 czerwca 2024)Ponad połowa Polaków zauważa problem odpadowy. Co trzeci z nas na niego nie reaguje (06 czerwca 2024)Opolski WFOŚiGW przeznaczy prawie 1,7 mln zł na odbudowę ekosystemu Odry (06 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony