Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Rozwój Warszawy z rządowym wsparciem? Projekt planu wieloletniego

Program jest opracowywany w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Będzie finansowany ze środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację działań inwestycyjnych oraz z wkładu własnego miasta.

   Powrót       21 sierpnia 2023       Zrównoważony rozwój   
Warszawa

W ubiegłym tygodniu w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030” (nr z wykazu ID415(1)). Za opracowanie projektu odpowiada Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Słabości polskich miast? Transport i jakość środowiska

Program jest opracowywany w ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). W Strategii wskazano, że „przejawem słabości największych polskich aglomeracji jest ich niska pozycja konkurencyjna na tle Unii Europejskiej”. - Wśród deficytów wymieniane są m.in.: ograniczona dostępność transportowa wewnątrz ich obszarów funkcjonalnych, kwestia organizacji transportu zbiorowego, niewystarczająca jakość środowiska. Jednocześnie, ośrodki te stanowią najbardziej rozwinięte rynki pracy, koncentrując ludność, inwestycje i działania rozwojowe oraz odpowiadają za znaczącą część krajowego PKB – czytamy w wykazie Rady Ministrów.

Głównym celem programu będzie „zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców poprzez wsparcie finansowe wskazanych w nim zadań własnych z zakresu polityki rozwoju”. Trzy cele szczegółowe to:

  1. Poprawa dostępności transportowej w m.st. Warszawa, zwiększenie mobilności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  2. Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz pozostałych użytkowników m.st. Warszawy.
  3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej i rekreacyjnej m.st. Warszawy.

Dwutorowe finansowanie

Program ma być realizowany jako program rozwoju, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273), a jednocześnie program wieloletni w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407). Finansowanie Programu będzie pochodzić z budżetu państwa (rezerwa celowa budżetu państwa w cz. 83) oraz ze środków miasta, w ramach wkładu własnego. - Środki z budżetu państwa (…) uruchamiane będą w formie dotacji celowych na finansowanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego – wyjaśniono.

Czytaj: Przyjęto Zieloną Wizję Warszawy

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów zaplanowano na III kwartał 2023 r.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ 
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-pod-nazwa-rzadowy-program-wsparcia-rozwoju-miasta-stolecznego-warszawy-na-lata-2023-2030

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Walka z wykluczeniem transportowym walką z emisjami. Przypadek Krakowa i raport Klubu Ekologicznego (22 września 2023)Szósta edycja konferencji REMEDy już 27 września! (20 września 2023)Jest nowy Krajowy Program Kolejowy (18 sierpnia 2023)Warszawa: Miasto zlikwiduje niebezpieczne odpady na Targówku za prawie 8 mln zł (27 lipca 2023)Warszawa: Woda z miejskich basenów zostanie użyta do czyszczenia ulic (03 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony