Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

28,8 mld zł na wygaszanie kopalń w Polsce. Poselski projekt trafił do Sejmu

Zgodnie z treścią poselskiego projektu nowelizacji tzw. ustawy górniczej do 2031 r. kopalnie miałyby otrzymać ponad 28,8 mld zł pomocy publicznej na redukcję swoich zdolności produkcyjnych.

   Powrót       15 grudnia 2021       Energia   

Do obrad Sejmu został złożony poselski projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej(1), która ma pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest wygaszenie polskich kopalń węgla kamiennego do końca 2049 r. Na wsparcie górnictwa w redukcji zdolności produkcyjnych przewidziano pulę dopłat w wysokości 28,821 mld zł pochodzących z kieszeni publicznej.

- Dopłata będzie przekazywana w formie dotacji z budżetu państwa lub podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia skarbowymi papierami wartościowymi przez Skarb Państwa - brzmi fragment treści projektu.

Stworzenie poselskiego projektu było poprzedzone podpisaniem Umowy Społecznej między członkami rządu i górniczymi związkami zawodowymi zawartą w maju br. Proponowane zmiany mają być przedstawione przez polski rząd Komisji Europejskiej w styczniu 2022 r. - warto tym samym zaznaczyć, że zapisy tzw. ustawy górniczej będą mogły wejść w życie tylko wtedy, jeśli zostaną zatwierdzone przez unijne władze.

Umorzenie zobowiązań finansowych

Projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej trafił do Sejmu w formie projektu poselskiego. W tym trybie nie są wymagane dodatkowe uzgodnienia między resortami i konsultacje społeczne, a cały proces legislacyjny przebiega dzięki temu szybciej.

Poza subsydiowaniem górnictwa, projekt ustawy zakłada całkowite umorzenie zobowiązań finansowych kopalń (wraz z odsetkami za zwłokę w płatnościach) wobec ZUS, Funduszu Pracy, Funduszu Solidarnościowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych. Spłata ma być zawieszona do momentu, w którym KE określi, czy ich umorzenie jest zgodne z rynkiem wewnętrznym.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, celem zmian prawnych jest “zapewnienie stabilności funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego do momentu jego zamknięcia”.

- Rozłożenie w czasie procesu likwidacji kopalń umożliwi nie tylko stopniowe ograniczenie emisji, ale także umożliwi bezpieczne i planowe przestawienie polskiej energetyki na inne źródła do wytwarzania energii – z zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego kraju - twierdzą autorzy projektu ustawy.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego Druk nr 1847
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/075BE388AA3D042FC12587AB004BB258/%24File/1847.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Średnia efektywności odmetanowania w kopalniach to 39%. Dane o emisjach metanu od Fundacji Instrat (21 marca 2024)Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)Nowy zarząd PGE. Dariusz Marzec prezesem (07 marca 2024)Bioodpady a recykling. Interpelacja Anny Sobolak i odpowiedź Anity Sowińskiej (05 marca 2024)Od marca będzie działać Ministerstwo Przemysłu. Rozporządzenie już w Dzienniku Ustaw (28 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony