Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2023 04 grudnia 2023

Inne procesy odzysku znikną z rozporządzenia ws. opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych

W projekcie rozporządzenia wskazano minimalne roczne poziomy recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych. Wprowadzane zmiany mają charakter porządkujący i dotyczą usunięcia z tabel wartości w zakresie odzysku.

   Powrót       09 sierpnia 2023       Odpady   
Recykling

8 sierpnia 2023 r. w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Numer z wykazu: 1100(1)). Utrzymanie konkretnych poziomów jest istotne ze względu na cele unijne.

- Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w tych opakowaniach oraz organizacje samorządu gospodarczego, w ramach porozumień zawieranych z marszałkami województw, zobowiązani będą osiągnąć wyznaczone w rozporządzeniu poziomy wzrastające w poszczególnych latach w perspektywie do dnia 31 grudnia 2030 r. i w latach następnych – przypomniano w uzasadnieniu projektu. Pozwoli to – jak podkreślono – na „płynne dojście w 2030 r. do poziomów recyklingu wymaganych nowymi przepisami przyjętymi na poziomie Unii Europejskiej”.

Nowe rozporządzenie od 1 stycznia 2024 r.

Do końca 2023 r. obowiązuje jeszcze rozporządzenie w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych (odsyłamy do bazy aktów prawnych: Dz. U. z 2018 r. poz. 2310).

- Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany delegacji ustawowej, z której na skutek transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 150 z 14.6.2018 r., s. 141) usunięto odwołanie do procesów odzysku innych niż recykling – czytamy w uzasadnieniu nowego projektu. Jak podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji, „wartości w zakresie recyklingu pozostają na niezmienionym poziomie”.

W ramce przedstawiamy tabele z załączników do projektu rozporządzenia z wartościami minimalnych poziomów recyklingu.

Rozporządzenie ma wejść w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375451/katalog/12996751#12996751

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

KE z obliczeniami udziału zawartości tworzyw sztucznych z recyklingu w butelkach (01 grudnia 2023)Recykling czy redukcja wytwarzania? Głosy wokół traktatu plastikowego ONZ (01 grudnia 2023)Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie baterii? (29 listopada 2023)Rozporządzenie bateryjne i fala nowych obowiązków dla branży magazynów energii (29 listopada 2023)Powstaje największa w Europie sortownia odpadów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu chemicznego (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony