Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Doradca techniczno-handlowy ds. fotowoltaiki Goldsun
Smart Room Heating - aplikacja, która wspiera wydajność pomp ciepła firmy Glen Dimplex Polska

Jakie są założenia do projektu rozporządzenia w sprawie Pełnomocnika ds. OZE?

a+a-    Powrót       17 stycznia 2020       Energia   

Ministerstwo Klimatu rozpoczęło pracę nad projektem dotyczącym powołania Pełnomocnika do spraw odnawialnych źródeł energii. Z wykazu prac legislacyjnych rządu wynika, że pełonomocnik zostanie powołany w I kwartale 2020 roku.

Jak czytamy w założeniach projektu, które ukazały się 14 stycznia: "Projekt rozporządzenia jest realizacją zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów wyrażonej w exposé odnośnie powołania Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii."

Przypomnijmy, że podczas listopadowego exposé premier Morawiecki zwrócił uwagę, że niezwykle istotnym czynnikiem w transformacji klimatycznej Polski są inwestycje w fotowoltaikę, energetykę prosumencką, morskie elektrownie wiatrowe, elektromobilność i elektrownie jądrowe. - Tradycyjna energetyka jeszcze długo będzie ważna dla naszego systemu elektroenergetycznego, ale realia się zmieniają. Kiedyś nie było nas stać na rozwijanie źródeł odnawialnych, a teraz nie stać nas na to, żeby ich nie rozwijać. Także dlatego, że może to dać ogromny impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu - zaznaczył wówczas premier.

Co będzie należało do zakresu obowiązków Pełnomocnika ds. OZE?

1) koordynacja działań mających na celu:
a) rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, biopłynów, biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie oraz paliw alternatywnych,
b) rozwój elektromobilności i magazynowania energii,
c) poprawę efektywności energetycznej;
2) opracowywanie propozycji działań prowadzących do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużytych, w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu, a także wykorzystania zasobów geotermalnych;
3) identyfikowanie i analizowanie istniejących barier ograniczających rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przedstawianie propozycji ich zniesienia;
4) opracowywanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, w tym na potrzeby transportu niskoemisyjnego oraz elektromobilności, realizujących zamierzenia i plany określone w polityce energetycznej państwa;
5) analizowanie kierunków rozwoju i podejmowanie działań w obszarze wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów;
6) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację wykorzystania odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej, prosumenckiej, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych;
7) wydawanie, w porozumieniu z Ministrem Klimatu, rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytucjom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektów i przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii;
8) opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, przygotowywanych przez organy administracji rządowej.

W ocenie projektodawcy jedynie szerokie określenie zadań Pełnomocnika może przynieść zakładane i oczekiwane rezultaty, przyczyniając się tym samym do zwiększenia dynamiki rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Pracę nad projektem rozporządzenia będzie można śledzić pod tym linkiem, póki co opublikowano jedynie założenia.

Wiktor Wyżyński: Praktykant w redakcji Teraz Środowisko

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jednolity tekst ustawy o odnawialnych źródłach energii (19 lutego 2020)Bydgoszcz: Trwa nabór wniosków na dofinansownie wymiany kopciuchów (18 lutego 2020)Magazyny energii szansą na rozwój rynku OZE w Polsce? (14 lutego 2020)Skandynawski przepis na sukces rynku corporate PPA (11 lutego 2020)Program do symulacji i analizy rozwiązań prosumenckich systemów PV – po co i dla kogo? (07 lutego 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony